Table of Contents:

  1. Hvad skete der under Pariserkommunen?
  2. Hvad kaldes de revolutionære under den franske revolution?
  3. Hvad kaldtes de revolutionære i Frankrig?
  4. Hvad skete der i Danmark i 1871?
  5. Hvad sket der i 1871?
  6. Hvem deltog i Den Franske Revolution?
  7. Hvem startede Stormen på Bastillen?
  8. Hvem bestemte under enevælden?
  9. Hvorfor fik vi enevælde?

Hvad skete der under Pariserkommunen?

Pariserkommunen var det revolutionære folkestyre, som blev oprettet i Paris i protest mod regeringen i slutningen af Den fransk-preussiske krig. Kommunen blev oprettet den 18. marts og eksisterede i 71 dage til den 28. maj 1871.

Hvad kaldes de revolutionære under den franske revolution?

· Perioden fra 17 betegnes som revolutionens moderate fase. Monarkiet blev begrænset og siden afskaffet, og der blev gennemført en lang række reformer. · Perioden fra 17 betegnes som revolutionens radikale fase præget af indre splittelse og krig kulminerende med 'terrorregimet' i .

Hvad kaldtes de revolutionære i Frankrig?

Den franske revolution er betegnelsen for en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig , og som medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød. Den udviklede sig desuden til en generel europæisk konflikt, hvis udløbere varede til 1815. Den indledtes 17.

Hvad skete der i Danmark i 1871?

Hans mål var at forbedre levevilkårene for arbejderklassen, og Pios socialistiske virksomhed markerede starten på den organiserede arbejderbevægelse i Danmark. I 1871 udsendte Louis Pio to pjecer, Socialistiske Blade I-II, der blev startskuddet til grundlæggelsen af en socialistisk bevægelse i Danmark.

Hvad sket der i 1871?

Tysklands samling 1871 var den formelle samling af en række større og mindre stater, primært tysktalende, til én nationalstat, som fandt sted den 18. januar 1871 ved udråbelsen af det Tyske kejserrige i Versailles, under ledelse af den preussiske kong Wilhelm 1.

Hvem deltog i Den Franske Revolution?

Den franske revolution var ikke alene en revolution i Frankrig. Den havde også umiddelbar indflydelse i andre lande. Efter at der udbrød krig mellem det revolutionære Frankrig og Østrig, Preussen, Storbritannien og andre stater i 1792-93 gennemførte franskmændene reformer i de okkuperede områder.

Hvem startede Stormen på Bastillen?

Bastillen
Stormen på Bastillen
Prise de la Bastille, af Jean-Pierre-Louis-Laurent Houel
Dato 14. juli 1789 Sted Paris, Frankrig Resultat Bastillen indtaget, oprøret begynder
Parter
Fransk regering (Slægten Bourbon, )Parisisk milits (forløber for revolutionens Garde nationale)

Hvem bestemte under enevælden?

Enevælde () Den enevældige konge havde stor magt, landets borgere var alle hans undersåtter, men de havde meget forskellige levevilkår. Grundlaget for den moderne stat blev lagt under enevælden med opbygningen af et stort statsapparat med loyale embedsmænd, oftest jurister.

Hvorfor fik vi enevælde?

Den grundlæggende forklaring på enevældens indførelse er, at den foregående styreform ikke svarede til samfundets kompleksitet. Det stigende antal krige havde f. eks. stillet krav om øgede indtægter og dermed en øget administration, som styreformen havde vanskeligt ved at honorere.