Table of Contents:

  1. Hvilke kendte vikinger angreb England i årene efter 865?
  2. Hvad hed Danmark før vikingetiden?
  3. Hvad hed tiden før vikingetiden?
  4. Hvor angreb vikingerne England?
  5. Hvem tog på vikingetogter?

Hvilke kendte vikinger angreb England i årene efter 865?

Traditionelt sættes slutningen af vikingetiden i England til Slaget ved Stamford Bridge, hvor den norske konge Harald Hårderåde blev slået af den angelsaksiske konge Harald Godwinson. Få uger senere blev England erobret af den normanniske hertug Vilhelm i slaget ved Hastings 1066.

Hvad hed Danmark før vikingetiden?

Ingen andre konger end ”danernes” er omtalt i de frankiske kilder i relation til det, som var det danske område i sen vikingetid, men alligevel diskuteres det stadig, om de kun var konger af Jylland.

Hvad hed tiden før vikingetiden?

Ældre jernalder (500 f.Kr. - 400 e.Kr.) Yngre jernalder (400-800 e.Kr.) Vikingetiden ( e.Kr.)

Hvor angreb vikingerne England?

Den første bølge af vikingetogter til England begyndte med det berømte angreb på klosteret på Lindisfarne i 793. I to breve, et til Higbald, biskop af Lindisfarne og et til Æthelred, konge af Northumbria, giver den gejstlige Alcuin udtryk for den rædsel og desperation, som dette angreb spredte blandt angelsakserne.

Hvem tog på vikingetogter?

Vikingerne sejlede rundt i hele Europa i store skibe. Deres rejser kaldes for togter. De tog på togt for at handle med andre vikinger og købmænd, men de er dog mest kendt for deres krigeriske røvertogter.