Table of Contents:

  1. Hvem udgav Muhammed tegningerne?
  2. Hvad sker der hvis man tegner Muhammed?
  3. Hvad er Muhammed kendt for?
  4. Hvornår kom Muhammed?
  5. Hvad har Moses og Muhammed til fælles?
  6. Hvordan Koranen blev til?
  7. Hvad står der i åbenbaringerne i Koranen?
  8. Hvor gammel er islam?
  9. Hvad hedder de 114 kapitler i Koranen?

Hvem udgav Muhammed tegningerne?

Flemming Rose, forfatter og journalist, blev især kendt som manden der i september 2005 stod bag Jyllands Postens tegninger af Muhammed og selv skrev den ledsagende artikel 'Muhammeds ansigt'.

Hvad sker der hvis man tegner Muhammed?

"Nogle af tegningerne overtræder bare billedforbuddet ved at tegne profeten, men andre er direkte nedrige, for eksempel det med bomben i hatten," siger Abdul Wahid Petersen. De mener begge, at Jyllands-Posten kun har haft til hensigt at provokere og såre muslimer, og de mener, at tegningerne skader integrationen.

Hvad er Muhammed kendt for?

Muhammed var en profet og grundlægger af islam. Muhammed blev født i Mekka på Den Arabiske Halvø. Der vides meget lidt om hans livsforløb frem til det tidspunkt, da han begyndte at modtage, hvad han tolkede som guddommelige åbenbaringer fra den ene sande Gud, åbenbaringer, der blev overdraget ham af ærkeenglen Gabriel.

Hvornår kom Muhammed?

Muhammed
[skjul]Tidslinje for Muhammeds liv
610Første åbenbaring af Koranen
Ærkeenglen Gabriel forekommer og forkynder den guddommelige åbenbaring overfor Muhammed (der tiltales 'Guds profet')
Muhammed forkynder og praktiserer islam privat (ægtefælle Khadīja og fætter Ali første 'muslimer')

Hvad har Moses og Muhammed til fælles?

Moses, Jesus og Muhammed var brødre og havde alle tre Abraham som deres forfar. Faktisk er det sådan, at jøder, buddhister, muslimer og kristne er blomster i én stor buket."

Hvordan Koranen blev til?

Koranen er ifølge traditionen blevet åbenbaret i brudstykker til Muhammed over mere end 22 år (609/610-632) via ærkeenglen Gabriel. Selve ordet koran viser tilbage til det arabiske ord qara'a, hvilket betyder "at læse" eller "at recitere".

Hvad står der i åbenbaringerne i Koranen?

Koranens primære indhold er en lovprisning af den ene sande Gud samt en række beretninger om, hvorledes Gud gennem historien har gjort sin plan med skabningen kendt for menneskeheden.

Hvor gammel er islam?

De fleste historikere mener, at islam opstod i Mekka og Medina i begyndelsen af det 7. århundrede. Ifølge islam begyndte religionen dog ikke med Muhammed, men var den oprindelige tro hos andre personer, som opfattes som islams profeter, som Jesus, David, Moses, Abraham, Noa og Adam.

Hvad hedder de 114 kapitler i Koranen?

Koranen er bygget op af 114 suraer (kapitler), der hver består af et antal ayat (vers). I Koranen står de længste suraer først, fx sura 2 (91 i Kåre Bluitgens ”Koranen kommenteret”) på 286 vers, mens sura 114 (7 i ”Kora- nen kommenteret”) på kun tre korte vers står sidst.