Table of Contents:

  1. Hvad stod hippierne for?
  2. Hvordan opstod hippier?
  3. Hvilken tid er 1960?
  4. Hvorfor og hvordan opstod ungdomskulturer i 1950 erne?
  5. Hvordan var det at være teenager i gamle dage?

Hvad stod hippierne for?

Et af kendetegnene for hippierne var, at de var imod den materielle grådighed i samfundet. De var imod 8 til 16-job og jagten på profit. Hippierne var ikke-voldelige og antimilitaristiske. Deres slogan var: 'Make love, not war'.

Hvordan opstod hippier?

Hippiebevægelsen opstod i San Francisco i USA i 1965, da unge fra den amerikanske middelklasse gjorde oprør mod samfundets sociale traditioner, materialisme og konkurrencepræg.

Hvilken tid er 1960?

1960'erne er et årti, som vi både kender som de glade tressere og en turbulent tid. Det er en tid med højkonjunktur, der bl. a. betyder en udflytning fra storbyen, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og mere rum til fritid, ferie og tilkøb af efterkrigstidens goder såsom bil, køleskab og tv.

Hvorfor og hvordan opstod ungdomskulturer i 1950 erne?

1950'erne i Danmark - Ungdomskultur Ungdommen begyndte i stigende grad at hænge ud i gader og stræder uden steder at gå hen. Mange betragtede ungdommen som noget farligt, og der kom især fokus på den utilpassede del af ungdommen, der tog afstand fra forældrenes regelrette og kedelige liv.

Hvordan var det at være teenager i gamle dage?

Før år 1900 blev børn opfattet som små voksne. De gik klædt ligesom deres foræl- dre og havde ikke megen tid til leg og fritid. De fleste børn skulle kun gå i skole i 7 år, og så snart de var færdige, skulle de ud på ar- bejdsmarkedet.