Table of Contents:

 1. Er fossiler penge værd?
 2. Hvor levede Ammonitter?
 3. Hvad vættelys?
 4. Hvor kan man finde fossiler i Danmark?
 5. Hvad er forskellen på danefæ og danekræ?
 6. Hvor lang tid tager en forstening?
 7. Hvor kan man finde forstenede søpindsvin?
 8. Hvad er vættelys lavet af?
 9. Hvor lang tid tager det at forstene?
 10. Hvor finder man Raslesten?
 11. Hvad kan være danefæ?
 12. Hvad får man for at finde danefæ?
 13. Hvad er forskellen på et fossil og en forstening?
 14. Hvordan foregår forstening?

Er fossiler penge værd?

Fossiler kan være penge værd Hvis I finder et sjældent fossil, skal I huske at indlevere det til museumsvæsnet. Det kan nemlig være danekræ. Hvis det er et rigtig flot fund, kan I måske få en dusør for det.

Hvor levede Ammonitter?

Ammonitter levede i de frie vandmasser og var kosmopolitter. De havde også en hurtig evolutionær udvikling. Derfor kan deres fossiler bruges til at korrelere klippeformationer over hele verden til en relativ datering. Ammonitter opstod i Devon og de var tæt på at uddø mange gange.

Hvad vættelys?

Vættelys er det indre skelet fra en uddød gruppe af blæksprutter. Vættelys-blæksprutten er repræsentanter for de dyr, der uddøde for 65 millioner år siden i den store masseuddøen, som udslettede over halvdelen af Jordens dyrearter, her i blandt dinosaurerne.

Hvor kan man finde fossiler i Danmark?

Fossiljagt i Danmark - 9 gode steder.
 • Geocenter Møns Klint og Møns Klint. ...
 • Faxe Kalkbrud og Geomuseum Faxe. ...
 • Fur Museum og Molergravene på Fur. ...
 • NaturBornholm og Robbedale Grusgrav. ...
 • Museum Sønderjylland og Gram Lergrav. ...
 • Dalbyover Kalkgrav. ...
 • Arnager på Bornholm. ...
 • Katbjerg Odde og Bramslev Bakker ved Mariager Fjord.

Hvad er forskellen på danefæ og danekræ?

Inspireret af loven om danefæ indførtes i 1989 begrebet ”danekræ” som betegnelse for jordfundne naturskabte genstande af enestående naturhistorisk værdi. Ligesom danefæ tilhører danekræ staten og skal afleveres til et af statens naturhistoriske museer (f. eks. Zoologisk Museum og Geologisk Museum).

Hvor lang tid tager en forstening?

Selv i småsten ved stranden eller i perlegrus er der fossile dele; specielt nåle af søpindsvin og vættelys er almindelige. Fossilerne i rav indeholder oftest små insekter. De er fanget i en klump harpiks. Harpiksen er endt i havet, og efter 30-50 millioner år er den omdannet til rav.

Hvor kan man finde forstenede søpindsvin?

Forstenede søpindsvin kan du finde overalt, hvor der findes flint – på marker, på stranden og i grusgrave men helt sikkert i og ved kystklinter med kalk og kridt. Det vil sige Møns Klint, Stevns Klint, strandene ved Hanstholm, Thy, Mariager Fjord og Grenå.

Hvad er vættelys lavet af?

Vættelys er en aflang sten, som er den fossile skal fra belemnitter (blæksprutter), der levede i kridttiden. Vættelys hører til de almindelige forsteninger. Belemnitternes skal var omvokset med blødt tyndt væv og er spids i svømmeretningen.

Hvor lang tid tager det at forstene?

Selv i småsten ved stranden eller i perlegrus er der fossile dele; specielt nåle af søpindsvin og vættelys er almindelige. Fossilerne i rav indeholder oftest små insekter. De er fanget i en klump harpiks. Harpiksen er endt i havet, og efter 30-50 millioner år er den omdannet til rav.

Hvor finder man Raslesten?

Raslesten, hul flintesten med en løs kerne; almindelig på stranden langs Møns Klint. Den kuglerunde flintesten er ca. 5 cm i diameter og har enkelte små huller i overfladen.

Hvad kan være danefæ?

Sten - genstande af importeret stenart og halvædelsten er danefæ. Udekorerede stenredskaber er ikke danefæ. Andre materialer - særligt sjældne genstande af glas, tekstil, tand, ben, træ, flint og keramik kan være danefæ. Ravsmykker er normalt danefæ.

Hvad får man for at finde danefæ?

Nationalmuseet får hvert år bevilget 400.000 kr. til danefæ-godtgørelser. Men de penge slår aldrig til.

Hvad er forskellen på et fossil og en forstening?

Et fossil er ethvert tegn på liv, der er bevaret i klipper, sedimenter og lignende. Det vil sige, at fossiler ikke bare er rester af organismer, men også de aftryk de måtte have efterladt. En forstening er et "aftryk" af en organisme, hvor de oprindelige dele af planten/dyret er blevet erstattet af noget andet.

Hvordan foregår forstening?

Der findes en lang række måder, en forstening kan dannes på, nogle gange er det aftryk af dyrets indre, andre gange af hele dyret, og i nogle tilfælde har mineraler udskiftet de oprindelige stoffer i dyret eller planten på en måde, så man kan se de fineste strukturer under mikroskopet, men i alle tilfælde har mineraler ...