Table of Contents:

  1. Hvad er det mest overnaturlige i buddhismen?
  2. Hvad er de fem forskrifter?
  3. Hvad er det mest overnaturlige i kristendommen?
  4. Hvad er Buddhalegenden?
  5. Hvad er den buddhistiske etik?
  6. Hvad skal man gøre for at opnå Nirvana?
  7. Hvad betyder det at blive genfødt?

Hvad er det mest overnaturlige i buddhismen?

Buddhismen forholder sig almindeligvis ikke til overnaturlige skabninger (som Gud eller guder). Nogle mener derfor, at buddhismen skal betragtes som en ikke-teistisk religion. Nogle former for buddhisme er ligefrem ateistiske, mens andre er mere religiøse.

Hvad er de fem forskrifter?

De fem forskrifter At afstå fra at dræbe levende væsner. At afstå fra at tage, hvad der ikke bliver givet. At afstå fra seksuel uterlighed. At afstå fra forkert talemåde.

Hvad er det mest overnaturlige i kristendommen?

Særlige kendetegn for kristendommen er troen på Jesus som Guds søn, Jesu død og opstandelse som frelsevilkår, treenigheden(Jesus, Gud, Helligånden), nadver og dåb.

Hvad er Buddhalegenden?

Legenden om Siddharta, der altså senere bliver religionsstifteren Buddha, fortæller, at han blev undfanget ved at en hvid elefant trængte ind i hans mors dronning Mayas livmoder, hvorved Siddharta blev undfanget. Siddharta bliver spået, at han enten vil blive en stor konge eller en hellig mand.

Hvad er den buddhistiske etik?

For buddhister gælder det om at være gode over for sig selv og andre mennesker. Mens munke og nonner har klosterreglerne som etiske rammer, har almindelige buddhister en række etiske råd at handle efter.

Hvad skal man gøre for at opnå Nirvana?

I buddhismen Nirvana opnås, når man ved at følge Den Ædle Ottefoldige Vej har overskåret de ti lænker. Buddha antages i den buddhistiske skolastiske tradition at have realiseret to typer nirvana: en ved oplysning og en anden ved sin død.

Hvad betyder det at blive genfødt?

Genfødsel, religiøst begreb, der bruges i tre forskellige betydninger: 1) i forbindelse med overgangsriter; 2) i forbindelse med reinkarnation, dvs. den tanke, at sjælen efter døden får en ny krop af kød og blod i denne verden.