Table of Contents:

  1. Hvordan laver man et casestudie?
  2. Hvad er en empirisk undersøgelse?
  3. Hvad er en tværgående analyse?
  4. Hvad er et single case studie?
  5. Hvad betyder empirisk tilgang?
  6. Hvordan indsamles empiri?
  7. Hvad er case metoden?
  8. Hvad er en case?

Hvordan laver man et casestudie?

Casestudiet anvender typisk forskellige datakilder. Derfor anvender man ofte både observationer, samtaler og dokumenter som datakilder eller taler med forskellige mennesker om det samme fænomen. Forskellige datakilder kan underbygge de samme konklusioner.

Hvad er en empirisk undersøgelse?

Empiri er det led der forbinder en konkret sag med virkeligheden. Empiri et begreb der omfatter undersøgelsesdata såsom iagttagelser, data, udsagn, tekster eller kilder, som eleven anvender og kan henvise til. Empiri anvendes i en undersøgelse som det, der kan belyse, påvise udviklinger, anvise påvirkninger mv.

Hvad er en tværgående analyse?

Anskuet tværgående afspejler litteraturen manglende konsensus om generaliserende analy- tiske procedurer, fx om overskridelse af informanters kontekstuelle udsagn. Der er heller ikke enighed om, hvorvidt generalisering er ensbetydende med generering af teori eller teorirelatering - og vice versa.

Hvad er et single case studie?

Et casestudie af en enkelt case, hvor studiet har fokus på et eller flere fænomener i casen. Studiet af flere cases, hvor studiet har fokus på et eller flere fænomener i casen..

Hvad betyder empirisk tilgang?

Empirien er med andre ord det materiale, du undersøger i din opgave. Til at undersøge empirien kan du bruge teorier og metoder. Disse er ikke en del af empirien – med mindre det er teorierne eller metoderne, du vil undersøge.

Hvordan indsamles empiri?

Metoder til indsamling af empiri kvantitative metoder De data man indsamler gennem kvantitative metoder kaldes også hårde data. De metoder man bruger er spørgeskemaun- dersøgelser, opinionsundersøgelser og bear- bejdning af statistiske data (tabeller, grafer osv.).

Hvad er case metoden?

Casemetoden er en form af probleminitieret analyse og læring. Den stammer oprindeligt fra Harvard Business School, hvor man allerede i 1920-erne begyndte at bruge virkelige hændelser fra forretningslivet som grundlag for undervisningen. Med tiden arbejdes der frem til at gøre det på en bestemt måde.

Hvad er en case?

En case er en beskrivelse af en begivenhed fra hverdags- eller arbejdslivet, der rummer en problemstilling eller en konflikt. Casen ligger op til, at eleven selvstændigt får mulighed for at komme med løsningsforslag til den problemstilling, som casen indeholder.