Table of Contents:

  1. Hvad og hvem er staten?
  2. Hvor mange år er Danmark?
  3. Hvad hører med til Danmark?
  4. Hvem er statsansat i Danmark?
  5. Hvornår bliver Danmark Danmark?
  6. Hvor lang er den danske kystlinje?
  7. Hvilke lande deler Danmark grænse med?

Hvad og hvem er staten?

Statens magtmonopol udøves af politi og militær. Staten omfatter også de organisationer, hvor de regler vedtages, som bestemmer, hvornår den må anvende sin særlige magt og til hvad, og staten omfatter de organisationer, som kan sætte de samme regler ud af kraft, f. eks. ved militær undtagelsestilstand.

Hvor mange år er Danmark?

De seneste 12.000 år har det område, der i dag kendes som Danmark, været beboet af mennesker. Den egentlige historiske periode begyndte omkring 500 e.Kr., da folket danerne fremkom i skriftlige kilder (Jordanes og Procopius).

Hvad hører med til Danmark?

Kongeriget Danmark (eller Danmarks Rige) er et konstitutionelt monarki, som består af 3 rigsdele, selve landet Danmark i det nordlige Europa og den danske stats to selvstyrende områder: øgruppen Færøerne i Nordatlanten og øen Grønland i Arktis, som geografisk hører til det nordamerikanske kontinent, men geopolitisk til ...

Hvem er statsansat i Danmark?

Det statslige forhandlingsområde (staten) beskæftiger i 20.000 medarbejdere, der fordeler sig på godt 185.000 fuldtidsstillinger eller årsværk. Et årsværk er betegnelsen for en ansættelse på 1924 timer årligt.

Hvornår bliver Danmark Danmark?

Hvornår blev Danmark til? For de tidlige danske historieskrivere gik riget tilbage til den fjerne sagntid, da deres historier begynder. I modsætning til i mange andre lande berømmes ingen historisk kendt konge for at have skabt det rige, som omkring midten af 900-årene omtales på de to kongelige runesten i Jelling.

Hvor lang er den danske kystlinje?

Målt i forhold til Danmarks areal på tæt ved 43.000 kvadratkilometer er den danske kyststrækning, der helt præcis er på 7.314 kilometer, en af de længste i verden og kun over- gået af Singapore.

Hvilke lande deler Danmark grænse med?

Danmark grænser op til Sverige mod øst og Tyskland mod syd. Øresundsbroen forbinder Danmark og Sverige fra den største danske ø, Sjælland. Jylland, som er en halvø, forbinder Danmark med Tyskland. Den tredjestørste ø i Danmark er Fyn, som forbinder Sjælland og Jylland med to broer, Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen.