Table of Contents:

  1. Er der hugorme i klitterne?
  2. Hvor mange slags slanger findes der i Danmark?
  3. Hvor giftig er en hugorm?
  4. Er der hugorme på Læsø?
  5. Hvornår går hugorme i hi?
  6. Hvilke slanger har vi i Danmark?
  7. Hvordan slår man en hugorm ihjel?
  8. Hvordan skræmmer man hugorme væk?

Er der hugorme i klitterne?

Den findes typisk i klitter, på heder og i næringsfattige moser. Men den kan også ses langs marker, levende hegn, i åbne skove, i skovmoser og omkring skovsøer, som solen kan skinne ned på.

Hvor mange slags slanger findes der i Danmark?

Officielt findes der kun to slags slanger i Danmark, snogen og hugormen, men måske er der to mere. Se her, hvilke slanger der måske er vendt tilbage fra de uddøde.

Hvor giftig er en hugorm?

Hugormen er den eneste slange, vi har i Norden med giftigt bid. Som regel vil hugormen forsøge at undgå mennesker. Hugormen kan dog også være aggressiv - især hvis den føler sig truet, kan den bide. For raske voksne er et hugormebid normalt ufarligt.

Er der hugorme på Læsø?

Hugorm. Der er lune klitter og heder på Læsø, som hugormen kan lide at bebo. Derfor kan du være heldig at se den smukke slange netop her. Der findes ikke andre slangearter på øen og hugormen er først kommet hertil i nyere tid – sandsynligvis bevidst eller ubevidst importeret af mennesker.

Hvornår går hugorme i hi?

Hunnen føder 7-10 unger omkring midten af august. Hugorme skifter ham 1-3 gange om året. Afhængigt af temperaturen (ca 8 C) går hugormene i hi omkring oktober, gerne i større kolonier. De overvintrer i huller i jorden.

Hvilke slanger har vi i Danmark?

I Danmark er der officielt to kendte slangearter: almindelig hugorm (Vipera berus), den eneste giftige slange i Danmark, og den ugiftige snog (Natrix natrix); der er dog muligvis to flere, glatsnog og æskulapsnog.

Hvordan slår man en hugorm ihjel?

For at holde hugormen på afstand kan man fjerne buskadser, højt græs og stengærder, hvor kryb trives og tiltrækker hugormen. Slå græsset Ved at holde græsset kort, er slangerne mere udsatte, når de bevæger sig igennem haven. Derfor vil de ikke føle sig lige så sikre, og vil søge væk fra området.

Hvordan skræmmer man hugorme væk?

For at holde hugormen på afstand kan man fjerne buskadser, højt græs og stengærder, hvor kryb trives og tiltrækker hugormen. Slå græsset Ved at holde græsset kort, er slangerne mere udsatte, når de bevæger sig igennem haven. Derfor vil de ikke føle sig lige så sikre, og vil søge væk fra området.