Table of Contents:

 1. Hvilke hjælpemidler kan man få fra kommunen?
 2. Hvad er afgiftsfritagelse?
 3. Kan man få nedsat vægtafgift?
 4. Hvornår er man berettiget til handicapbil?
 5. Hvem har ret til hjælpemidler?
 6. Hvad er udligningsafgift på biler?
 7. Hvor betales vægtafgift?
 8. Hvordan beregnes Veteranafgift?
 9. Hvad kræver det at få en invalidebil?

Hvilke hjælpemidler kan man få fra kommunen?

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:
 • ortopædisk fodtøj.
 • kompressionsstrømper.
 • arm- og benproteser.
 • støttekorsetter og bandager.
 • parykker.
 • brystproteser.
 • stomihjælpemidler.
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

Hvad er afgiftsfritagelse?

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, der tilhører bestemte personer, institutioner mv., for motorkøretøjer specielt indrettet til særlig anvendelse, for busser til erhvervsmæssig anvendelse, for visse last- og varevogne, for motorforvogne samt for påhængsvogne til beboelse (beboelsesvogne).

Kan man få nedsat vægtafgift?

Det er muligt at foretage en nedvejning af varebiler og dermed få nedsat varebilens totalvægt. Du kan spare vægtafgift og tillægsafgift for privat brug.

Hvornår er man berettiget til handicapbil?

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen. Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at: opnå eller fastholde et arbejde.

Hvem har ret til hjælpemidler?

Din kommune kan give støtte til hjælpemidler, visse forbrugsgoder og ændringer eller skift af din bolig, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er, at du skal kunne leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, selvom du har et handicap.

Hvad er udligningsafgift på biler?

Hvis du har et køretøj, der kører på diesel eller gas, skal du betale udligningsafgift. Udligningsafgiften korrigerer for forskellen i afgiften på benzin- og dieselolie. Når afgiften på benzin sættes op, sættes udligningsafgiften også op. Når afgiften på diesel sættes op, sættes udligningsafgiften omvendt ned.

Hvor betales vægtafgift?

Vægtafgift kaldes også en løbende afgift eller en periodisk afgift. Du modtager typisk halvårligt en opkrævning på den løbende afgift i din e-Boks eller på borger.dk. Er du ikke tilmeldt digital post, sendes opkrævningen med posten.

Hvordan beregnes Veteranafgift?

Når registreringsafgiften skal beregnes, nedskrives den afgiftspligtige værdi til 40%. Herefter beregnes registreringsafgiften ud fra den nye 85/150% skalaen som ved nye biler. Der skal altså betales 85% af de første 185.100 kroner af den afgiftpligtige værdi og 150% af resten.

Hvad kræver det at få en invalidebil?

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen. Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at: opnå eller fastholde et arbejde.