Table of Contents:

 1. Hvordan kan man reducere forurening?
 2. Hvordan kan vi forbedre forurening?
 3. Hvad er de største forureningskilder til grundvandet?
 4. Hvad er menneskeskabt forurening?
 5. Hvad kan forurene grundvandet?
 6. Hvad gør pesticider ved vandet?
 7. Hvor kommer luftforureningen fra?
 8. Hvordan kan luftforureningen i Mexico City løses?

Hvordan kan man reducere forurening?

Derfor får du her fem gode råd til, hvordan du kan forurene lidt mindre i hverdagen.
 1. Kørmindre. Færre kørte kilometer betyder mindre udledning af skadelige gasser og partikler. ...
 2. Lad ikke bilen stå i tomgang. Du spilder brændstof og slider på motoren. ...
 3. Kør sammen med dine kolleger. ...
 4. Kør klogt. ...
 5. Kør hen og få en HYDRIVE-rens.
17. apr. 2019

Hvordan kan vi forbedre forurening?

Det kan du blandt andet gøre for at forhindre forurening: Sørg for, at olie, malingrester eller andre kemikalier bliver afleveret på genbrugspladsen og ikke hældt i kloakken. Fjern ukrudt med et skuffejern eller en ukrudtsbrænder - og hjælp dine forældre med at forstå, at sprøjtegifte ikke hører til i en have.

Hvad er de største forureningskilder til grundvandet?

Langt det meste grundvand dannes under de dyrkede arealer, og det er samtidig herfra nogle af de stoffer, der kan forurene grundvandet, kommer. Det er især nitrat og pesticider fra tidligere tiders brug af i dag forbudte stoffer, der udgør et problem for grundvandet.

Hvad er menneskeskabt forurening?

Også kaldet antropogenisk. Noget der er skabt eller forårsaget af mennesker eller menneskelig aktivitet. Menneskeskabte effekter opstår ofte som et biprodukt af industriel produktion. Forurening og affald er menneskeskabte effekter, der skader miljøet.

Hvad kan forurene grundvandet?

Det kan fx være gødning (nitrat) og sprøjtegifte (pesticider), som spredes ud på store arealer. Gødning bruges til at fremme plantevækst, og sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt og skadedyr. Begge dele kan forurene grundvandet, hvis de ikke bliver 100 % nedbrudt i jorden.

Hvad gør pesticider ved vandet?

Grundvandet kan tage skade af sprøjtemidler Der findes især sprøjterester i de øvre grundvandslag, men der er gjort fund i over 80 meters dybde. Sprøjtemidler kan trænge ned i vores grundvand, men faktisk bliver mange kemiske stoffer nedbrudt, når vandet siver ned.

Hvor kommer luftforureningen fra?

I Danmark kommer luftforureningen primært fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer, brændeovne og -kedler, fra erhvervsvirksomheder og fra energiproduktion. I Danmark får vi også skadelige stoffer blæst ind over grænserne.

Hvordan kan luftforureningen i Mexico City løses?

Bystyret satser på, at cykler i stigende grad kan være med til at løse problemet. Dermed lægger Mexico City sig i rækken af storbyer som Buenos Aires, Montreal og Delhi, der forsøger at bekæmpe stigende luftforurening med alternativ transport som cykling.