Table of Contents:

  1. Hvordan holder man hugorme væk?
  2. Hvor finder man hugorme?
  3. Hvad er førstehjælpen ved hugormebid?
  4. Hvordan dræber snogen sit bytte?
  5. Er der hugorme i Sverige?
  6. Kan man suge gift ud?
  7. Hvor mange bliver bidt af hugorme om året?

Hvordan holder man hugorme væk?

For at holde hugormen på afstand kan man fjerne buskadser, højt græs og stengærder, hvor kryb trives og tiltrækker hugormen. Slå græsset Ved at holde græsset kort, er slangerne mere udsatte, når de bevæger sig igennem haven. Derfor vil de ikke føle sig lige så sikre, og vil søge væk fra området.

Hvor finder man hugorme?

Hugormen findes overalt i Danmark på nær Fanø, Als, Anholt, Ærø, Lolland og Sejerø. Den er sjælden i store dele af Sjælland, men almindelig i Jylland. Den findes typisk i klitter, på heder og i næringsfattige moser.

Hvad er førstehjælpen ved hugormebid?

Førstehjælp: Hjælp den bidte person med at undgå panik. Den bidte legemsdel holdes i ro og holdes løftet, så giften ikke spredes. Bidstedet lades urørt og der skal ikke forbinding over bidstedet.

Hvordan dræber snogen sit bytte?

Snogen har masser af små spidse bagudrettede tænder i munden. Det er tænder, der er gode til at holde fast, men de kan ikke bruges til at tygge eller dræbe med. Snogen må sluge sit bytte helt og levende.

Er der hugorme i Sverige?

Den danske og svenske hugorm er sådan set den samme slangeart, Common European Viper (Vipera berus), og giften fra en hugorm bliver hverken mere eller mindre ren af at komme fra et puritansk samfund.

Kan man suge gift ud?

Man skal ikke suge giften ud. Undgå at spise eller drikke, heller ikke alkohol, beroligende eller smertestillende medicin, da der ofte forekommer kvalme eller opkastninger. Den der er blevet bidt skal altid på skadestuen.

Hvor mange bliver bidt af hugorme om året?

Hvert år bliver omkring 200 mennesker bidt af hugorme i Danmark. Bid fra giftslanger er farlige, og man bør altid søge læge efter et hugormebid. Især børn er i farezonen, ligesom fostret hos en gravid kan dø, hvis moderen bliver bidt.