Table of Contents:

  1. Hvad er Scrum team?
  2. Hvad er et Scrum diagram?
  3. Hvad er Scrum metoden?
  4. Hvad er et Scrumboard?
  5. Hvad er agile metoder?
  6. Hvad står SAFe for?

Hvad er Scrum team?

Scrum Teamet Teamet er selvstyrende og tværfagligt og indeholder ideelt set, alle de kompetencer der skal til for at udvikle et potentielt færdigt produkt. Et Scrum Team består af 7 plus/minus 2 personer. Teamet laver produktet og udvikler forslag til Produkt Owner, der kan gøre produktet fantastisk.

Hvad er et Scrum diagram?

I scrum kaldes en iteration et Sprint. Sprintet kan være fra 1-6 uger og de fleste vælger at være mellem 2-4 uger. Sprint Backlog som er en delmængde af arbejde fra Product Backlog og som teamet leverer efter et Sprint. Burn Down Chart som er en visuel gengivelse af hvor meget arbejde teamet mangler i at være færdige.

Hvad er Scrum metoden?

SCRUM metoden SCRUM er et sæt af værktøjer, arbejdsprocesser og roller som i en sammenhæng anvendes til at lede og kontrollere leverancer af løsninger/produkter som møder de forretningsmæssige behov.

Hvad er et Scrumboard?

Et Scrum Board er et værktøj, der hjælper Scrum teamet med at gøre opgaverne i Sprint og Backlog synlige og overskuelige. Boardet kan tage mange fysiske og virtuelle former, men det udfører samme funktion uanset hvordan det ser ud.

Hvad er agile metoder?

Agile udviklingsmetoder Langt den mest anvendte agile udviklingsmetode hedder Scrum. Der findes en række andre metoder, der på mange måder ligner Scrum, men med lidt andre karakteristika og arbejdsmetoder. Eksempler på andre agile udviklingsmetoder er Kanban, DSDM, Crystal, XP mv.

Hvad står SAFe for?

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et anerkendt rammeværk til agile projekter. Formålet med SAFe® er at skabe fælles rammer og principper for agile principper på tværs af en organisation. Rammeværket definerer en række strukturer og processer, som egner sig til både produkt- og it-udvikling.