Table of Contents:

  1. Er der hajer i det græske øhav?
  2. Hvilke hajer lever i Atlanterhavet?
  3. Hvilke dyr er der i Atlanterhavet?
  4. Hvilke fisk er der i Atlanterhavet?
  5. Er der rødspætter i Stillehavet?

Er der hajer i det græske øhav?

Det er ualmindeligt, at hajerne nærmer sig kysten, men hajangreb er faktisk forekommet, selvom de er uhyre sjældne. Siden 1900 er der blevet rapporteret cirka 100 hajangreb i bl. a. Italien, Grækenland og Kroatien.

Hvilke hajer lever i Atlanterhavet?

Hajer – herskere over Atlanterhavet
  • Blå haj (Prionace glauca) – Kropsfarven er stålblå fra ventralsiden; efter døden bliver den grå. ...
  • Med – havræv (Alopias vulpinus) – Gråblå kropsfarve, under mave hvid. ...
  • Hammerhead haj (Sphyrna zygaena) – Karakteristisk hovedstruktur – "Hammer".

Hvilke dyr er der i Atlanterhavet?

En lang række store havpattedyr lever i Atlanterhavet; mod nord tæt ved Ishavet findes hvalroser og søkøer, mens andre dyr som blåhvalen og spækhuggere findes i stort set hele havet. I de varmere områder findes grindehvaler, kaskelothvaler og forskellige arter af delfiner.

Hvilke fisk er der i Atlanterhavet?

Nordsøen, Georges Bank og Newfoundland-Nova Scotia-området ved Canada har således nogle af de rigeste fiskerier i verden, hvori arter som torsk, sej, rødspætte og sild samt industrifisk som sperling, blåhvilling og tobis udgør de økonomisk vigtigste arter.

Er der rødspætter i Stillehavet?

Rødspætten (Pleuronectes platessa) er en fladfisk, der findes overalt i de danske farvande. Den er i øvrigt udbredt fra Middelhavet til Island og Hvidehavet. Den foretrækker steder, hvor bunden består af sten, sand og grus.