Table of Contents:

  1. Hvad betyder præfikserne?
  2. Hvad betyder ordet præfikset nano?
  3. Hvad betyder begræder?
  4. Hvad betyder svoret?
  5. Hvad betyder det at agere?
  6. Hvad er symbolet for nano?

Hvad betyder præfikserne?

Et præfiks er et eller flere morfemer, der sættes foran et ord og ændrer dets betydning. Et præfiks kan også være et udtryk som kan sættes foran en fysisk/videnskabelig enhedsbetegnelse, når dette er praktisk/bekvemt.

Hvad betyder ordet præfikset nano?

Nano er et SI-præfiks, som betyder en milliardtedel (10−9) af en enhed. F. eks. er en nanometer 0,0 m.

Hvad betyder begræder?

wenæ, sørge; i talespr. næsten kun spøg.) græde over; (grædende) klage ell. sørge over.

Hvad betyder svoret?

højtideligt love noget eller erklære at ens udsagn er sandt, ved et særligt ritual, ved at påkalde noget helligt el. lign.

Hvad betyder det at agere?

Agere, (af lat. agere gøre, handle), optræde; optræde som.

Hvad er symbolet for nano?

Nano- stammer fra det græske nanos, som betyder dværg. I nanoteknologien benytter man måleenheden 'nanometer', forkortet til ”nm”. 1 nm svarer til en milliarddel meter eller en milliontedel millimeter. Det vil sige, at der går lige så mange nanometer til en meter, som antallet af millimeter fra København til Paris.