Table of Contents:

 1. Hvem opfandt skærsilden?
 2. Hvad hedder det sted hvor kirkens alter står?
 3. Hvad kaldes en udnævnelse til helgen i den katolske kirke?
 4. Hvordan undgik man Skærsilden?
 5. Hvornår opstod Skærsilden?
 6. Hvad hedder midtergangen i en kirke?
 7. Hvorfor hedder det våbenhuset?
 8. Hvad er et aflad?
 9. Hvor lang tid skal man være i Skærsilden?
 10. Hvornår troede man på skærsilden?
 11. Hvor længe skulle man være i Skærsilden?
 12. Hvad er forskellen på Skærsilden og Helvede?

Hvem opfandt skærsilden?

I kunsten. I Dantes «Guddommelige Komedie» er skærsilden (Purgatorio) anden bog. I Dantes middelalderlige verdensbillede befinder Helvede sig inde i jordkuglen. Helvede er tragtformet, og synderne er placeret dybere, jo værre synder de har begået; de værste helt inde i Jordens midte, sammen med Djævelen.

Hvad hedder det sted hvor kirkens alter står?

I kristne kirkebygninger står alteret traditionelt i den del af kirkebygningen, der benævnes koret. Betegnelsen alterbord hentyder til alterets praktiske funktion. I ældre danske kirker er en altertavle normalt placeret over alterbordet, mens alterbordet i flere moderne kirker er fritstående.

Hvad kaldes en udnævnelse til helgen i den katolske kirke?

I den romersk-katolske kirke anerkendes helgener gennem en såkaldt helgenkårings- eller kanoniseringsproces, hvor den afdødes liv og levned undersøges grundigt med henblik på at bedømme, om vedkommendes liv levede op til de krav, der kræves for at opnå helgenstatus – herunder skal der bl. a.

Hvordan undgik man Skærsilden?

Ved at bede og give gaver kunne den dødes familie bede helgenerne om at hjælpe den døde med at komme fri fra Skærsilden og komme i Himlen. Så hvis man gerne ville undgå at komme i Helvede eller være længe i Skærsilden, så var man nødt til at leve efter de regler, som kirken sagde man skulle.

Hvornår opstod Skærsilden?

Tanken om en renselse efter døden findes i den apokryfe 2. Makk. 12,45; den voksede frem i oldkirken, blev i middelalderens løb udviklet som kirkens lære og efterhånden knyttet sammen med aflad.

Hvad hedder midtergangen i en kirke?

Stolestader kaldes de kirkebænke, som benyttes af menigheden i kirken. Indtil sengotikken havde man ikke faste bænke i kirkerne. Ved reformationens indførelse var der stadig mange kirker uden bænke, men herefter vandt de hurtigt indpas. Ud mod midtergangen har bænkene ofte gavle.

Hvorfor hedder det våbenhuset?

Våbenhus betegner et lille forhus, hvorfra adgangen til kirken finder sted. Oftest er våbenhuset placeret i tilknytning til en kirkeskibs dør, men kan også være bygget sammen med kirkens tårn. Mange danske middelalderkirker fik tilføjet våbenhuse i sengotisk tid, dvs. 1400- og 1500-tallet.

Hvad er et aflad?

Aflad er et begreb i den romersk-katolske kirke der betyder eftergivelse af timelig straf for synd, det vil sige af bodsstraf eller af straf i skærsilden. Begrebet forudsætter den katolske opfattelse af synd og tilgivelse: når man har syndet, bør man bekende det for sin præst, som kan give én syndernes forladelse.

Hvor lang tid skal man være i Skærsilden?

Skærsilden er ikke direkte nævnt i Biblen, men den får plads i middelalderens kirke som et sted, hvor alle døde skal hen for at blive renset for sine synder. Hvor længe man skal være i Skærsilden afhænger af, hvor syndigt et liv, man har levet, men kun Gud ved præcis hvor lang tid der venter hver enkelt i Skærsilden.

Hvornår troede man på skærsilden?

I middelalderen begik man en synd, hvis man brød de regler og love, som var opstillet af den katolske kirke. Det kunne være, hvis man ikke fastede når man skulle, men spiste kød når man i stedet skulle spise fisk.

Hvor længe skulle man være i Skærsilden?

Skærsilden er ikke direkte nævnt i Biblen, men den får plads i middelalderens kirke som et sted, hvor alle døde skal hen for at blive renset for sine synder. Hvor længe man skal være i Skærsilden afhænger af, hvor syndigt et liv, man har levet, men kun Gud ved præcis hvor lang tid der venter hver enkelt i Skærsilden.

Hvad er forskellen på Skærsilden og Helvede?

Når Man Døde. Det at begå en synd betød, at når man døde, skulle man være en tid i Skærsilden, som var næsten lige så slemt som Helvede. Forskellen var, at man kunne komme videre fra Skærsilden, når man havde brændt sine synder væk. Bagefter kunne man komme i Himlen.