Table of Contents:

 1. Hvor skiller regionerne?
 2. Hvordan er regionerne organiseret?
 3. Hvad er de 5 regioner?
 4. Hvilke lande støtter Danida?
 5. Hvilke kommuner i hvilke regioner?
 6. Hvad står region for?
 7. Hvor mange provinser i Danmark?
 8. Hvad hedder Regionsformanden i region Syddanmark?
 9. Hvad hedder regionsformanden i Region Hovedstaden?
 10. Hvor får regionerne deres penge fra?
 11. Hvad administrerer regionerne?
 12. Hvad hører under regionerne?
 13. Hvilke lande yder DK ulandsbistand til?
 14. Hvor arbejder Danida?

Hvor skiller regionerne?

Regionernes hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen, og de varetager også opgaver inden for socialområdet og regional udvikling. Strukturreformen i 2007 skabte en ny regional struktur, hvor 14 amter blev nedlagt, og fem nye regioner blev oprettet. På lokalt plan blev 271 kommuner reduceret til 98.

Hvordan er regionerne organiseret?

Hver region ledes af et 41 medlemmer stort folkevalgt regionsråd, hvis politiske leder har titel af regionsrådsformand. Regionernes styreform er fleksibelt forretningsudvalgsstyre, hvilket betyder at forretningsudvalget er det eneste udvalg, foruden regionsrådet, der kan træffe beslutninger og det eneste faste udvalg.

Hvad er de 5 regioner?

Regioner i Danmark
 • Region Hovedstaden.
 • Region Midtjylland.
 • Region Sjælland.
 • Region Syddanmark.

Hvilke lande støtter Danida?

Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika. Vi fokuserer indsatsen i fire lande: Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan. Målet er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder, særligt for unge og kvinder.

Hvilke kommuner i hvilke regioner?

Danmarks 5 regioner og 98 kommuner
 • Danske Regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Syddanmark. Region Sjælland. Region Hovedstaden.
 • Brønderslev Kommune. Frederikshavn Kommune. Hjørring Kommune. Jammerbugt Kommune. Læsø Kommune. ...
 • Favrskov Kommune. Hedensted Kommune. Herning Kommune. Holstebro Kommune. Horsens Kommune.

Hvad står region for?

En region er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling. Nemlig sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede samt at være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling.

Hvor mange provinser i Danmark?

I Danmark har vi ingen provinser.

Hvad hedder Regionsformanden i region Syddanmark?

Din regionsformand hedder Jytte Lybech.

Hvad hedder regionsformanden i Region Hovedstaden?

Gruppeformanden for Socialdemokratiet i Regionsrådet, Lars Gaardhøj (S), er netop valgt som ny regionsformand i Region Hovedstaden. Dermed afløser han partifællen Sophie Hæstorp Andersen(S). Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Hvor får regionerne deres penge fra?

I stedet får regionerne penge fra staten og fra kommunerne efter nogle centralt bestemte beregningsmodeller. På sundhedsområdet består indtægterne af et kommunalt grundbidrag, kommunale aktivitetsafhængige bidrag, statslige aktivitetsafhængige bidrag samt et statsligt bloktilskud.

Hvad administrerer regionerne?

Regionerne har ansvaret for: Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger. Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.

Hvad hører under regionerne?

Regionerne har ansvaret for: Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger. Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.

Hvilke lande yder DK ulandsbistand til?

Dansk udviklingsbistand Den anden halvdel gik direkte til en række forskellige udviklingslande, men blev dog fra slutningen af 1960'erne til slutningen af 1980'erne koncentreret om særligt fire lande: Kenya, Tanzania, Indien og Bangladesh.

Hvor arbejder Danida?

Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde. Det er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. Navnet Danida opstod i 1971. Danida har sit eget logo, der fremhæver Danida som et selvstændigt aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.