Table of Contents:

  1. Hvordan er en moské indrettet?
  2. Hvad hedder verdens største moské?
  3. Hvor er Allah?
  4. Hvad er en måske?
  5. Hvor ligger den største moske?

Hvordan er en moské indrettet?

Den klassiske moské er rektangulær i sin grundplan og typisk indrettet med et åbent gårdrum foran selve moskéen. I gårdrummet findes ofte en pavillon med rindende vand hvor den rituelle renselse kan foretages.

Hvad hedder verdens største moské?

Masjid al-Haram-moskeen, der blev opført i år 638, er ifølge religion.dk Islams vigtigste helligdom. Det er samtidig den største moské i verden. Den er over årene blevet udvidet til de nuværende 365.000 kvadratmeter for at kunne rumme de mange pilgrimme, som besøger moskéen under ramadanen og i hajj.

Hvor er Allah?

Allah (arabisk: الله, tr. Allāh) er det arabiske ord for Gud. På arabisk bruges ordet af såvel muslimer som kristne, jøder og andre monoteister om netop deres gud (således også i arabiske oversættelser af Bibelen), men på andre sprog henviser ordet ofte til særligt den muslimske gudsopfattelse.

Hvad er en måske?

Måske betyder omtrent det samme som Muligvis.

Hvor ligger den største moske?

Al-Haram-moskeen (arabisk: المسجد الحرام, Den hellige moské, Masjid al-Haram, Haram eller Haram sjarif) er en stor moské omkring Ka'baen i Mekka i Saudi-Arabien. Her samles muslimske pilgrimme fra hele verden under hajjtiden.