Table of Contents:

  1. Hvad betyder det når noget er helligt?
  2. Hvilke to dele består Bibelen af?
  3. Hvad betyder hellige skrifter?
  4. Hvad er det modsatte af det hellige?
  5. Hvad betyder hellig huse?

Hvad betyder det når noget er helligt?

Hellighed er det at være hellig. Begrebet bruges om noget der er sat til side. Dette er ofte nært forbundet med en gud eller spiller en væsentlig rolle for religiøse handlinger eller ceremonier, men kan også bruges til at beskrive ikke-religiøse personer, ting eller steder.

Hvilke to dele består Bibelen af?

Den kristne bibel er inddelt i to hoveddele.
  • Det Gamle Testamente er næsten identisk med den hebraiske Bibel, der var delt i tre: Torah (Loven), Nevi'im (Profeterne) og Kethuvim (Skrifterne). ...
  • Det Nye Testamente indeholder de særligt kristne skrifter, som blev skrevet på græsk i det første århundrede e.

Hvad betyder hellige skrifter?

Her finder en oversigt over hellige skrifter, der kan karakteriseres som en samling af litteratur, der beskriver en religiøs åbenbaring fra de forskellige religioner og trossamfund. Som tekster til brug for trosudøvelse medregnes samlebøger, bønnebøger, etiske vejledninger og vejledninger i religiøs praksis.

Hvad er det modsatte af det hellige?

Det profane er rodfæstet, verdslig natur, og dets modsatte er hellig.

Hvad betyder hellig huse?

Det er bygninger, som flere generationer efter hinanden har fundet det værd at bevare. I det hele taget er det bygninger, som har haft særlig betydning for et folk. De mange hellige bygninger, der står tilbage, viser, hvor stor betydning religion har haft for mennesker fra oldtiden og frem til vores tid.