Table of Contents:

  1. Hvad er Helgenrelikvier?
  2. Kan man iflg katolicismen frelses alene ved at gøre gode gerninger?
  3. Hvad kommer myrra fra?
  4. Hvor gammel var Jomfru Maria når hun fødte Jesus?
  5. Hvordan blev Maria gravid?

Hvad er Helgenrelikvier?

Relikvier (latin: levninger) dvs. levninger af en helgen, eller genstande, der har tilhørt eller været i fysisk kontakt med en helgen, og er genstand for religiøs kult.

Kan man iflg katolicismen frelses alene ved at gøre gode gerninger?

Det betyder, at mennesket ikke kan frelse sig selv ved at gøre sig fortjent til nogen belønning over for Gud; i stedet for må mennesket i troen tage imod, hvad Gud giver.

Hvad kommer myrra fra?

Myrra er et stof, der stammer fra myrratræet, Commiphora abyssinica, der vokser i Østafrika, især Somalia, og i Arabien. Fra barken udskiller træet et gulligt gummisekret, som uden på barken tørrer ind til rødbrune sprøde korn og klumper.

Hvor gammel var Jomfru Maria når hun fødte Jesus?

Hos Lukas, hvis skildring er den mest kendte, besøger en engel Maria, som ifølge historikere må have været 13-15 år gammel. Hun accepterer at blive mor til Guds søn og tager derefter ud til sin gravide slægtning Elisabeth, som senere bliver mor til en anden vigtig person i Det Nye Testamente, nemlig Johannes Døberen.

Hvordan blev Maria gravid?

Ifølge evangelisterne Matthæus og Lukas var Maria blevet gravid ved Helligånden, og derfor jomfru da hun fødte Jesus. Hos Johannes omtales Josef derimod som far til Jesus. Forskerne mener, at evangelisterne havde en stærk interesse i at udbrede læren om jomfrufødsel, fordi den gjorde Jesus mere salgbar blandt romerne.