Table of Contents:

  1. Kan man købe rottegift i Tyskland?
  2. Er rottegift lovligt?
  3. Hvor lang tid er rottegift om at virke?
  4. Kan musegift slå rotter ihjel?
  5. Hvordan bekæmper man rotter i haven?
  6. Hvor giftigt er rottegift?
  7. Hvad kan man bruge som rottegift?
  8. Hvordan slår man rotter ihjel?

Kan man købe rottegift i Tyskland?

Men torsdag i sidste uge trådte ny tysk lovgivning i kraft, så grænsebutikkerne ikke længere må sælge stærke gift-præparater til kunder uden særlige autorisationer. Det sætter en stopper for salget til rotte-plagede danskere, der ind til nu har haft mulighed for at importere giften ulovligt.

Er rottegift lovligt?

Det er ulovligt at opbevare og besidde rottegift. Såfremt du ved kursus har opnået autorisation til at anvende rottegift, vil du lovligt kunne besidde rottegiften i korte perioder i forbindelse med bekæmpelse.

Hvor lang tid er rottegift om at virke?

Fakta om rottegift: De rottegifte som vi har brugt i Danmark hidtil - antikoagulanterne - dræber rotter (og mus) ved at forhindre rottens blod i at størkne og derved fremkalde indre blødninger som dræber rotten i løbet af 3-6 dage.

Kan musegift slå rotter ihjel?

Musegift slår mus og rotter ihjel - men dræber i stigende grad også rovfugle og ugler.

Hvordan bekæmper man rotter i haven?

Undlad at fodre fx fugle så meget, at der er tilgængeligt foder for rotterne ved dagens ophør. Ryd op. Undgå at have genstande og affald stående, hvor rotterne kan gemme sig. Anmeld straks til kommunen, når du ser en rotte eller spor efter rotter.

Hvor giftigt er rottegift?

- Rottegift er også giftigt for mennesker og dermed farligt, hvis man ikke kan bruge det ordentligt, og noget går galt. Som privat må man i alle andre sammenhænge betale autoriserede professionelle for konsulentbistand, hvor sikkerhedshensyn gør det nødvendigt.

Hvad kan man bruge som rottegift?

Cholecalciferol er ligesom antikoagulanterne, desværre ikke kun giftige i forhold til rotter og mus, men ligeså giftige overfor mennesker, husdyr og vilde dyr. Der stilles derfor med godkendelsen en lang række krav til anvendelsen af rottegiften. Først og fremmest må giften kun anvendes af autoriserede bekæmpere.

Hvordan slår man rotter ihjel?

Fjerner man rotternes levemuligheder bliver de væk – så enkelt er det. Smækfælder og levende fangende fælder Som privat grundejer må man bekæmpe både rotter og mus med smækfælder. Man kan også bruge fælder, der fanger rotter og mus levende – men husk at de skal tilses dagligt.