Table of Contents:

  1. Hvilket dyr er Danmarks største rovdyr i dag?
  2. Hvilke dyr lever kun i Danmark?
  3. Hvad er Danmarks største landlevende rovdyr?
  4. Hvor findes vaskebjørne?
  5. Er en grævling kødæder?

Hvilket dyr er Danmarks største rovdyr i dag?

Gråsælen er Danmarks største rovdyr, og den er ikke sådan at tage fejl af. Hunnernes pels er oftest lysegrå med spredte mørke pletter, og hannerne er mørkegrå med nogle få lyse pletter. Hos begge er bugen lidt lysere end oversiden.

Hvilke dyr lever kun i Danmark?

Til de parrettåede hører svin, hjorte, flodheste, kameler og kvæg. I Danmark findes kun parrettåede hovdyr, nemlig krondyr, rådyr, dådyr, sika og vildsvin.

Hvad er Danmarks største landlevende rovdyr?

Grævling (Meles meles) er et kraftig bygget rovdyr af mårfamilien, som er udbredt over hele Eurasien. Grævlingen var Danmarks største landrovdyr, til ulven gjorde sit indtog i 2012. Grævlingen lever i Danmark undtagen på Bornholm og enkelte mindre øer.

Hvor findes vaskebjørne?

Den almindelige vaskebjørn (Procyon lotor) har naturlig udbredelse i Amerika fra Canada i nord til Panama i syd. I de sidste 60 år er der dog dannet bestande rundt om i Europa af dyr undsluppet fra pelsfarme. I naturen lever vaskebjørnen i skove med bække og søer.

Er en grævling kødæder?

Grævlingen spiser mange forskellige dyr - men livretten er og bliver regnorm. Nogen gange lever den næsten kun af dem. Det kan være om foråret, når der ikke er så meget andet mad at finde. Det er ret mærkeligt, at vores største rovdyr lever af små bløde orm.