Table of Contents:

 1. Hvordan ser tørv ud?
 2. Hvad bruger vi tørv til?
 3. Hvad er tørv lavet af?
 4. Hvordan graver man tørv?
 5. Hvor findes tørv i Danmark?
 6. Hvad er tørv briketter?
 7. Hvor lang tid tager det at danne tørv?
 8. Hvordan dannes en højmose?
 9. Hvad blev tørv brugt til i gamle dage?
 10. Hvad er tørv og tørvegravning?
 11. Hvor finder man tørv?
 12. Hvad er tørvestrøelse?
 13. Hvor finder man brunkul?
 14. Hvad er Tørvebriketter?
 15. Hvordan bryder man stenkul?

Hvordan ser tørv ud?

Tørv dannes i moser og består af døde plantedele. På grund af iltmangel i vandet er plantedelene kun blevet delvist nedbrudt. Den ufuldstændige nedbrydning bevirker at indholdet af kulstof stiger. Da kulstof er brændbart, er tørv velegnet til brændsel.

Hvad bruger vi tørv til?

Tørv som brændsel Mosens tørv har været brugt som brændsel i årtusinder. Man ved at det er blevet brugt som brændsel siden jernalderen. Alle gårde har haft et stykke mose til tørvegravning og det blev regnet som en vigtig energiressource, der også var handelsvarer.

Hvad er tørv lavet af?

Tørv
 • En plade (græstørv) af kompakt plantemateriale og jord.
 • Brændsel af kompakt dødt eller ringe nedbrudt plantemateriale fra en tørvemose: mosetørv og lyngtørv. Tørv har en højere brændværdi end lyngtørv. ...
 • Jordart med meget højt indhold af humus.
 • Planteslægten Tørvemos (Sphagnum) er de mosser, som danner højmoserne.

Hvordan graver man tørv?

Tørv har i århundreder været brugt som brænde og er normalt gravet i moserne med håndkraft og spade. Normalt i ret overfladiske grave.

Hvor findes tørv i Danmark?

Tørvegravning før og nu. I Store Vildmose og Lille Vildmose indvindes næsten al tørv i Danmark til gartneri- og havebrug.

Hvad er tørv briketter?

Tørv briketter er fremstillet af tørv. Tørv har været anvendt som brændsel i mange år og er meget velegnet til dette formål. Tørv briketter er produceret uden brug af lim og andre bindemidler. Tørv briketter brænder/varmer meget længere end traditionelle træbriketter.

Hvor lang tid tager det at danne tørv?

Tørv dannes meget langsomt. I koldt klima dannes der mindre end 0,5 mm om året, mens der i tropisk klima kan dannes 5 mm årligt. Derfor kan det virke næsten ubegribeligt, at der findes kullag, som er op til 100 meter tykke.

Hvordan dannes en højmose?

Højmoser kan opstå på to måder. Det kan ske ved tilgroning af søer, det kaldes 'tilgroningsmoser', eller de kan opstå på fugtige næringsfattige områder, hvilket kaldes 'forsumpningsmoser'. Hængesæk. Efter Moseplejebogen, Naturstyrelsen 1991.

Hvad blev tørv brugt til i gamle dage?

Mange tjente penge på tørvene eks. have mad. Fru Bendixen, der ejede Hotel Postgården i Holbæk, havde slået et stort cirkustelt op ved det sydøstlige hjørne af Magleø, her serveredes både mad og øl, og når det gik højt, blev der om aftenen også arrangeret dans.

Hvad er tørv og tørvegravning?

Tørvegravningen har været så omfattende, at kun få procent af mosens overflade er uberørt højmose. Fra gammel tid har mennesker gravet tørv i mosen. Tørvene blev tørret og brugt til brændsel i husholdningerne. I 1825 blev Holmegaards Glasværk anlagt her, hvor der var adgang til mængder af brændsel til glasproduktionen.

Hvor finder man tørv?

Tørv, aflejring, der dannes i moser og består af døde plantedele, der kun er delvis nedbrudt pga. manglende ilttilgang. Tørv har derfor bevaret noget af plantedelenes struktur. Der skelnes mellem højmosetørv, hvor 2-5 % af tørstoffet er aske, og lavmosetørv eller kærtørv, der har et væsentlig højere askeindhold.

Hvad er tørvestrøelse?

Hvad er tørvestrøelse Tørvestrøelse kommer fra Sverige hvor jordbunden i visse områder består af et tykt lag tørv. I sommerperioden skrælles der et lag af, som skubbes op i store bunker. Når materialet er tørret tilstrækkeligt køres det til pakkecentraler, hvor det pakkes i plastpakker á ca. 40 kg.

Hvor finder man brunkul?

Brunkul, også kendt som lignit, er en sedimentær bjergart bestående af kul, brint, ilt og kvælstof. Brunkul opstår gennem fossilisering af organisk materiale, primært plantedele. En del af den brunkul, der findes i dag, dannedes under neogen. Udvindingen af brunkul sker bl.

Hvad er Tørvebriketter?

Tørvebriketter er nemme og enkle at bruge. Hvis du sår i tørvebriketter, behøver du ikke plante om, før du planter ud. Tørvebriketterne lægges i et drivhus til forspiring, hvorefter der sås et frø i hver briket og vandes, gerne med lunkent vand.

Hvordan bryder man stenkul?

Det er en længere proces at danne kul. Først bliver resterne til tørv, dernæst brunkul og til sidste rent kul. Kul ligger i lag i jorden, der kan være helt op til tre meter tykke, og det kan ligge ned til en kilometer under jordens overflade. Man får kullet ved at bryde det eller grave det op af jorden.