Table of Contents:

  1. Hvor lever fisken helt?
  2. Hvor mange fisk er der i verden?
  3. Hvor bor fisk?
  4. Hvad spiser helt?
  5. Hvorfor er laks rød?
  6. Hvor kommer laks fra?
  7. Hvor mange fisk bliver fanget om året?

Hvor lever fisken helt?

Helten lever i søer og vandløb i blandt andet Norge, Sverige og Danmark. I Danmark er der en stor bestand i den nedre del af Gudenåen og i Randers Fjord. Helten kan også findes Skjern Å, Ringkøbing Fjord, Storåen, Nissum Fjord og flere danske søer og vandløb.

Hvor mange fisk er der i verden?

Fisk er hvirveldyr med gæller. De lever i vand. De fleste er vekselvarme, men enkelte arter af tun og hajer er varmblodede. Der er over 29.000 arter.

Hvor bor fisk?

Fiskene findes i floder, i åer, i meget små søer og damme og i alle verdenshavene. Fisk lever både, hvor der er rigtig koldt, og hvor der er meget varmt. Fisk kan se meget forskellige ud.

Hvad spiser helt?

Føde. Helten er en laksefisk, der lever af plankton og mindre bunddyr.

Hvorfor er laks rød?

De vilde laks bliver røde, når de æder forskellige slags krebsdyr fx rejer, der indeholder farvestoffet astaxanthin. Stoffet er en naturlig antioxidant, der er nært beslægtet med carotener og det farvestof, der gør paprika rød.

Hvor kommer laks fra?

Levesteder. Laksen er udbredt i de åer, elve og floder, der udmunder i Atlanterhavet og i Østersøen. I Danmark forekommer laksen kun i jyske vandløb. Undersøgelser har vist, at der er oprindelige laksebestande i Skjern Å, Varde Å og Ribe Å.

Hvor mange fisk bliver fanget om året?

Forskere angiver i denne undersøgelse, at den årlige globale fiskefangst ligger omkring 109 mio tons fisk, omkring 32 mio tons mere, end der officielt blev indrapporteret i 2010, fra flere end 200 lande og områder, verden over.