Table of Contents:

 1. Hvad er en læseplan?
 2. Hvem har lavet folkeskolens formålsparagraf?
 3. Hvad betyder CKF er?
 4. Hvordan laver man en god læseplan?
 5. Hvad skal man kunne i dansk i 7 klasse?
 6. Hvornår kom den nye folkeskolereform?
 7. Hvad er folkeskolens formålsparagraf?
 8. Hvilke uddannelser kan eleverne tage på HSH skolen?
 9. Hvad er fælles mål folkeskolen?
 10. Hvad laver man i læseferie?
 11. Hvad er læseferie?
 12. Hvad skal man lære i 8 klasse dansk?

Hvad er en læseplan?

En læseplan beskriver, hvad der skal arbejdes med i et af skolens fag og hvordan. Det er altså ikke kun, hvad man skal læse, men også hvad man skal arbejde med på andre måder, fx at lytte, at bruge et fremmed sprog og at planlægge et interview.

Hvem har lavet folkeskolens formålsparagraf?

Folkeskolens formål | Børne– og Undervisningsministeriet.

Hvad betyder CKF er?

Undervisningsministeren fastsætter reglerne for formålet med undervisningen i alle fag og obligatoriske emner. Ministeriet angiver samtidig de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for fagene - det, der også kaldes slutmål.

Hvordan laver man en god læseplan?

Du kan ikke have en læseplan i hovedet, så skriv den for guds skyld ned. Tag et stykke papir, og lav et skema over alle ugens dage. Skriv ind i skemaet, hvornår du er til undervisning, hvornår du eventuelt er på arbejde og hvis du har en fast aktivitet hver uge, såsom sport, skoleaktivitet eller møde med studiegruppen.

Hvad skal man kunne i dansk i 7 klasse?

Læsning i dansk
 • Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål. ...
 • Anvende sikre og automatiserede afkodingsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper.

Hvornår kom den nye folkeskolereform?

Da startskuddet til skoleåret 2014/15 lød, trådte folkeskolereformen samtidig i kraft og bød på en ny og anderledes skoledag for alle elever, lærere og skoleledere i folkeskolen. Det skete med afsæt i den aftale om et fagligt løft af folkeskolen, som et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2013.

Hvad er folkeskolens formålsparagraf?

Folkeskolens formål er beskrevet i folkeskolelovens § 1 og står som et overordnet pejlemærke i forhold til folkeskolelovens øvrige bestemmelser. Formålsparagraffen beskriver visionen for folkeskolen ved at udstikke de mål, idealer og værdier, som skal være ledende for folkeskolens daglige virke.

Hvilke uddannelser kan eleverne tage på HSH skolen?

 • Elektrikere. Elektriker linjen. Her kan man gå 2 år for at få lært om almindelige installationer i en husholdning. ...
 • Kokke. Tidligere hed den køkkenklassen, men i dag har den på grund af VETAs stigende krav skiftet navn til Hotelvirksomhed. ...
 • Syersker. Håndarbejds linjen.

Hvad er fælles mål folkeskolen?

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen. Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål.

Hvad laver man i læseferie?

Dernæst kan du indsætte andre aktiviteter, såsom fødselsdagsfest og familieudflugter – i din læseferie kan weekenden give en masse ekstra timer at forberede sig i. Derfor en den også meget vigtig at få med i sin planlægning. Til sidst er det vigtigt, at du vurderer, hvor meget tid du skal bruge op til hver eksamen.

Hvad er læseferie?

ja men skal det tage de sidste fire uger af skoletiden. Nogle elever kan være færdige nu den 10. juni, hvorefter de fortsat har læseferie indtil en afslutningsdag på skolen fredag den 26. Juni!

Hvad skal man lære i 8 klasse dansk?

I 8. klasse skal eleverne klædes på i det basale. Mit mål er, at de får viden om fire hovedreligioner, kildetyper, problemstillinger og arbejdsformer. Med andre ord skal vi have fyldt deres værktøjskasse.