Table of Contents:

  1. Hvad kendetegner et helligsted?
  2. Hvad er et overgangsritual i islam?
  3. Hvad er Inkorporationsfasen?
  4. Hvornår er der pilgrimsrejse?
  5. Hvilke hellige steder er der i islam?

Hvad kendetegner et helligsted?

Et helligt sted betragtes af de troende som et sted, hvor det guddommelige er særligt til stede, og hvor man derfor søger hen på bestemte tider og ved særlige lejligheder. ... Der er ofte konkurrence mellem forskellige helligsteder om at være det mest hellige og betydningsfulde.

Hvad er et overgangsritual i islam?

Overgangsritualer [top] Ritualer i forbindelse med fødsel, bryllup og død spiller også i islam en stor rolle både for den enkelte familie og det religiøse samfund som helhed. Drengebørn kan omskæres allerede i forbindelse med fødslen (inden 7. dagen), men ellers sker det senere, som regel inden drengen er fyldt 10 år.

Hvad er Inkorporationsfasen?

Inkorporationsfasen, hvor objektet indgår i sin nye sammenhæng med den status og identitet, som riten har skabt. I denne fase demonstreres det ofte, at tilstanden nu atter er normal: Tabuer ophæves, og lettelse og munterhed gives til kende.

Hvornår er der pilgrimsrejse?

Pilgrimsfærd i islam Én af islams fem hellige pligter er, at muslimer skal foretage en pilgrimsrejse (hadj) til Mekka, mindst én gang i livet i den tolvte måned i den islamiske kalender.

Hvilke hellige steder er der i islam?

Islams hellige byer
  • Mekka.
  • Medina.
  • Jerusalem.
  • Kairouan.