Table of Contents:

  1. Hvor mange træer er der i USA?
  2. Hvor stor er Tajgaen?
  3. Hvor mange træer er der i Sverige?
  4. Hvem er den ældste i Danmark?
  5. Hvad hedder Danmarks største skove?
  6. Hvad bruges skovarealerne ellers til?
  7. Hvad er Tajga skov?

Hvor mange træer er der i USA?

3.952 mio. ha eller knap 40 mio....Så meget skov findes i verden.
VerdensdelEuropa, inkl. Rusland
Skovareal (1.000 ha)1.001.394
Landareal (1.000 ha)2.260.108
Skovdække (%)44,3
Årlig ændring i skovareal (1.000 ha)661

Hvor stor er Tajgaen?

Den boreale skov (tajga) dækker cirka 17 % av jordens overflade i det cirkumpolare bælte på den nordlige hemisfære. Nordfor denne grænse, ændres tajgaen til cirkumpolar tundra. Den boreale skov repræsenterer 29 % af jordens skovdække.

Hvor mange træer er der i Sverige?

Sverige har cirka 28 millioner ha skov (FAO: FRA, 2005). Det er cirka 60 % af Sveriges samlede areal. Det er knap 1 % af hele verdens skovareal. Og det er 50 gange mere end Danmarks skovareal.

Hvem er den ældste i Danmark?

Ellen Adelaide Brandenborg fra Aarhus er Danmarks ældste nulevende person. Hun kom til verden den 7. januar 1906 og kan således fejre intet mindre end sin 111. fødselsdag i dag, lørdag.

Hvad hedder Danmarks største skove?

Det største skovområde i Danmark er Silkeborgskovene. Silkeborgskovene strækker sig over 128 kvadratkilometer rundt om og syd for Silkeborg. Der er tale om forskellige mindre skove, og hver og en af dem grænser op til de berømte Silkeborg-søer, eksempelvis Slåensø (på billedet), Almind Sø og Avnsø.

Hvad bruges skovarealerne ellers til?

Andersens tese om, at den danske natur er sund for os, blevet relevant for stadigt flere mennesker, i takt med at skovarealerne i stigende grad bruges til friluftsliv, aktivitetsbaner og rideruter. Samtidig er skovarealerne vokset de seneste 200 år og udgør nu 14,5 procent af landets samlede areal mod 4 procent i 1805.

Hvad er Tajga skov?

Tajgaen betegnes også som "boreal skov" og opdeles ofte i 2 zoner: Den nordlige (nordboreal skov) med spredt skov der lukker meget lys igennem, domineret af fyr og birk, og den sydlige (sydboreal skov) med tæt skov domineret af gran men iblandet fyr, birk og andre løvtræer.