Table of Contents:

  1. Hvor mange husstande har hund?
  2. Hvad er det mest almindelige husdyr?
  3. Hvor mange procent af Danmarks befolkning har hund?
  4. Hvilke kæledyr er der flest af i Danmark?
  5. Hvor mange hunde bliver aflivet i Danmark?
  6. Hvad er et tamt dyr?

Hvor mange husstande har hund?

Ca. 880.000 familier holder et eller flere kæledyr, det viser Danmarks Statistiks opgørelse af familiernes kæledyrshold. Flest familier har hund - i alt 450.000 fami- lier holder hund. Disse familier har i alt 550.000 hunde.

Hvad er det mest almindelige husdyr?

Hund. På førstepladsen finder vi ingen ringere end 'menneskets bedste ven'. I Danmark er der omkring 810.000 hunde fordelt på cirka 618.000 husstande. Den største procentvise andel af danske hundeejere bor i Region Sjælland, hvor 27 procent af familierne har hund.

Hvor mange procent af Danmarks befolkning har hund?

Ifølge undersøgelsen holder 20 procent af de danske familier hund, mens der er 14 procent, som holder kat. Det svarer til, at der er ca. 810.000 hunde i de danske familier, mens antallet af katte er på ca. 730.000.

Hvilke kæledyr er der flest af i Danmark?

I Danmark holder 43 procent af alle hustande et eller flere kæledyr. Hunden er danskernes favorit stærkt efterfulgt af katten. Det viser en rundspørge blandt danskerne. Den er menneskets bedste ven, og nu får den også prisen som det kæledyr, flest danskere holder.

Hvor mange hunde bliver aflivet i Danmark?

Hvert år bliver der aflivet mellem 60.000 og 70.000 hunde, hvilket sva- rer til mellem 1 hunde hver dag året rundt.

Hvad er et tamt dyr?

Et husdyr er et dyr, som adskiller sig genetisk fra sin vilde stamform, og som kontrolleres avlsmæssigt af mennesker for at udnytte deres produkter og arbejdskraft. Et husdyr kaldes også et domesticeret dyr. Domesticering er det videnskabelige ord for den proces, hvor man gør en vild dyrerace til en husdyrrace.