Table of Contents:

  1. Hvorfor bliver vores udåndingsluft hvid når det er koldt?
  2. Hvornår er det diset?
  3. Er der skyfrit i nat?
  4. Hvornår dannes der tåge?
  5. Hvornår forsvinder tågen?
  6. Hvor sner det?
  7. Hvad er en tåge?
  8. Hvad er tåge et symbol på?
  9. Hvordan forsvinder tågen?

Hvorfor bliver vores udåndingsluft hvid når det er koldt?

Der er f. eks. masser af vanddamp i vores udåndingsluft, og om vinteren, når det er koldt, ser vi den som en hvid tåge - en lille selvskabt sky. Det samme sker, hvis vi ånder på en kold rude og ser, hvordan der dannes små vanddråber på glasset.

Hvornår er det diset?

Tåge og dis er skyer, der berører jordoverfladen. Hvis sigtbarheden er mindre end 1.000 meter kaldes det tåge, ellers taler man om dis. Når det er tæt tåge, er sigtbarheden under 100 meter. Hvis tågens temperatur er under frysepunktet, afsætter tågen rim og kaldes rimtåge.

Er der skyfrit i nat?

Den tørre luft er desuden ofte koblet til få eller ingen skyer. Og uden skyer slipper solens lys uhindret ind i dagtimerne, mens varmen har alle muligheder for at stikke af, når natten falder på.

Hvornår dannes der tåge?

Hvis jorden er varmere end luften, vil luften lige over jordoverfladen blive afkølet og danne først dug, så dis. Og hvis afkølingen er stor nok, bliver det til tåge. Udstrålingståge er mest udbredt om morgenen, men i løbet af dagen forsvinder den som regel, når Solen begynder at varme jorden op.

Hvornår forsvinder tågen?

Om sommeren vil tåge, der dannes om natten, næsten altid forsvinde i løbet af formiddagen pga. solens opvarmning. Omvendt vil solen om vinteren have så lidt magt, at den har meget svært ved at få tågen til at forsvinde. Den kan ligge i dagevis, hvis en mild og fugtig luft blæser ind over Danmark fra sydvest.

Hvor sner det?

På snedækkekortet finder du oplysninger om mængden af nedbør i de kommende timer. Du kan også finde ud af, hvor kraftigt snefaldet vil være i dit område. Derudover giver vi dig et overblik over de aktuelle snemængder i Danmark. Du kan finde et overblik i snedækkekortet.

Hvad er en tåge?

Tåge er en sky der ligger på jorden; bittesmå dråber af vand der er lette nok til at svæve omkring i luften uden at falde ned som nedbør. I meteorologien skelner man mellem tåge når sigtbarheden er mindre end en kilometer, og dis hvis sigtbarheden er bedre.

Hvad er tåge et symbol på?

Tåge, forbindes med det uklare, tilhyllede, skjulte, forvirrende og uhyggelige, men også med det skabende, grødefulde og det guddommeliges fremtræden, det skjulte der snart skal åbenbares. I mødet mellem varmt og koldt dannes (rim)-tåge, der i den nordiske skabelsesmytologi er grobund for livets opståen.

Hvordan forsvinder tågen?

Og hvis afkølingen er stor nok, bliver det til tåge. Udstrålingståge er mest udbredt om morgenen, men i løbet af dagen forsvinder den som regel, når Solen begynder at varme jorden op. Udstrålingståge har tendens til at ligge i lavninger i terrænet, især nær søer og moser, hvor der er lidt mere fugtighed i luften.