Table of Contents:

  1. Hvor mange københavnere cykler på arbejde?
  2. Hvor mange cykler i København 2019?
  3. Hvor mange cykler bliver stjålet i Danmark?
  4. Hvorfor cykler danskerne?
  5. Hvor mange voksne cykler med cykelhjelm?
  6. Hvor mange cykler i København 2020?
  7. Hvor mange cykler er der i København?
  8. Hvilken by cykler mest?

Hvor mange københavnere cykler på arbejde?

Et an- det mål er, at 50 % af ture til arbejde og uddannelse i København sker på cykel i 2025. Her var cykelan- delen , hvilket er et fald i forhold til 2018, hvor den var 49 %. Københavnernes ture til arb. og udd.

Hvor mange cykler i København 2019?

I hele verden peges der på København som én af de bedste byer at cykle i. Med mere end 672.000 cykler og 384 km cykelsti er byens cykelkultur åbenlys, hvor end du kigger hen.

Hvor mange cykler bliver stjålet i Danmark?

I 2020 blev der anmeldt 40.642 cykeltyverier, hvor af der blev rejst sigtelse i 615 af sagerne. Dermed ligger sigtelsesprocenten på 1,5 pct. Sigtelsesprocenten var i 2020 højest i landsdelene Bornholm og Vestjylland med 3,3 og 3,1 pct. Dernæst følger Sydjylland med 2,7 pct.

Hvorfor cykler danskerne?

Når der bliver spurgt ind til begrundelser for, hvorfor Danmark bør prioritere cykelområdet, træder tre hovedårsager frem: 87% mener, at cyklen er godt for klima og miljø. 87% mener, at cykler skaber bedre folkesundheden og mindsker de offentlige sundhedsudgifter.

Hvor mange voksne cykler med cykelhjelm?

Den nyeste cykelhjelmstælling fra Rådet for Sikker Trafik viser, at i gennemsnit burger 42 procent af de danske cyklister cykelhjelm. I løbet af efteråret har Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og landets kommuner talt cykelhjelmsbrugen blandt knap 12.000 cyklister på byveje og skoleveje i 25 byer i Danmark.

Hvor mange cykler i København 2020?

Med mere end 672.000 cykler og 384 km cykelsti er byens cykelkultur åbenlys, hvor end du kigger hen. 44% af alle ture til arbejde og uddannelse i København sker på cyklen. På en hverdag bliver der i alt cyklet mere end 1,4 millioner kilometer.

Hvor mange cykler er der i København?

Det viser en cykelredegørelse fra 2017 lavet af Københavns Kommune. Selvom antallet af privatbiler siden 2010 er steget med 15 procent, er der stadig mere end fem gange så mange cykler i København. Mán anslog i 2016, at københavnerne ejede omkring 675.000 cykler. Et svimlende højt antal.

Hvilken by cykler mest?

Der er forskel på brugen af cyklen i byer og på landet Hvor meget eller hvor langt vi cykler i Danmark, varierer fra by til by og mellem by og land. Der cykles mest i de større byer og mindst i de mindste.