Table of Contents:

  1. Hvilke tanker er der bag den modernistiske arkitektur?
  2. Hvad karakteriserer modernisme?
  3. Hvad er funktionalisme design?
  4. Hvad handlede modernismen om?
  5. Hvorfor opstod funktionalisme?
  6. Hvad betyder ordet funkis?

Hvilke tanker er der bag den modernistiske arkitektur?

Frihed, lighed og boliger En grundlæggende tanke i modernismens arkitektur var, at når den moderne tid havde ændret samfundet, skulle boligen også udformes helt anderledes. Boliger skulle ikke markere status og rigdom, men være praktiske og signalere lighed mellem mennesker.

Hvad karakteriserer modernisme?

Modernismens mest oplagte kendetegn er de formelle fornyelser og regelbrud: frie vers og billeder, alternative strukturer i prosa og dramatik og rene former og farver i maleriet, ofte realiseret som følge af et krav om overensstemmelse mellem udtrykket og det gerne subjektive indhold.

Hvad er funktionalisme design?

Stilart: Funktionalisme Den såkaldte funktionelle tradition voksede ud af sidstnævnte og dominerede byggestilen i Danmark . Funktionalismens kendetegn er rene former, lige linjer og flade tage. Bygningerne er formet som kasser, og ofte er der store glasfacader.

Hvad handlede modernismen om?

Modernisme handlede om at designe en ny verden Ideen om aftenlandets undergang appellerede til modernisterne: 'And down we went', som det hedder i T.S. Eliots () digt 'The Waste Land' fra 1922. Modernismen handlede derfor om netop at designe en ny verden – på godt og ondt.

Hvorfor opstod funktionalisme?

Bygningens udformning skulle være rationelt og funktionel begrundet, og dens æstetik skulle følge af funktionen (”form follows function”) i stedet for at være baseret på et historisk formsprog.

Hvad betyder ordet funkis?

Funkis kommer af ordet funktionalisme. En funkisvilla er et funktionalistisk hus med en meget klar, geometrisk form. Vinduer og døre er placeret asymmetrisk i den glatpudsede facade, som er helt uden overflødig pynt. Mange danske funkisvillaer er desuden dobbelthuse.