Table of Contents:

 1. Kan man frede et træ?
 2. Hvilke træer er fredet?
 3. Hvor mange Livstræer er der i Danmark?
 4. Hvornår er et træ bevaringsværdigt?
 5. Hvad er livets træ?
 6. Hvad symboliserer Livstræet?
 7. Hvad koster det at fælde et fredet træ?
 8. Hvilke træer bliver ældst?
 9. Hvad sker der med træer der dør i naturen?
 10. Hvad betyder et livstræ?
 11. Hvad betyder livstræ?
 12. Hvad symboliserer smykket livets træ?
 13. Hvad betyder smykket livets træ?
 14. Hvem fælder træer gratis?
 15. Kan man selv fælde træer?

Kan man frede et træ?

Gennem 70 år har det været muligt at frede træer og trægrupper. Det har DN taget initiativ til i en lang række tilfælde. Fredning er dog en omstændelig proces, som kræver mange ressourcer både i DN og hos myndighederne. Derfor sker fredning af enkelttræer nu kun i absolut særlige tilfælde.

Hvilke træer er fredet?

Et træ kan være udpeget som fredet eller bevaringsværdigt i en lokalplan, byplanvedtægt, landskabsfredning eller i en deklaration. Baggrunden er ofte, at træerne har stor kultur- og naturmæssig værdi og målet er, at de skal bevares længst muligt.

Hvor mange Livstræer er der i Danmark?

Det betyder, at der over en årrække i alt skal udpeges og markeres 500.000 livstræer. Livstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden.

Hvornår er et træ bevaringsværdigt?

I Københavns Kommune er kriterierne for at et træ kan udpeges som bevaringsværdigt, at det er minimum 20 år gammelt og kan leve mindst 25 år mere på udpegningstidspunktet. Størrelse, karakter, placering og sundhedstilstand indgår også i vurderingen.

Hvad er livets træ?

Livets træ er et symbol, som har mange betydninger. I den nordiske mytologi er det et verdenstræ, som forbinder himmel og jord, hvor det bliver kaldt Yggdrasil. I det gamle testamente er livets træ et træ, der giver evigt liv, men mennesket mistede adgangen til træet, da de spiste af kundskabens træ.

Hvad symboliserer Livstræet?

Livets træ er et symbol, der kan være afledt af forestillinger om et verdenstræ, der forbinder jord og himmel, i nordisk mytologi således Yggdrasil. Livets træ er i Det Gamle Testamente det træ, der giver evigt liv, men som mennesket mistede adgangen til ved at spise af kundskabens træ.

Hvad koster det at fælde et fredet træ?

Prisen for træfældning starter typisk ved omkring 800-1.000 kr. Der kan være mange penge at spare ved selv at stå for oprydningen og bortskaffelse af det fældede træ. Ligeledes kan man få rabat pr. fældede træ, hvis man skal have flere træer fældet i samme omgang.

Hvilke træer bliver ældst?

Verdens ældste træ er nok en børstekoglefyr. Den var 4.777 år gammel i år 2013. Fyren hedder "Old man" på engelsk - det betyder gamle mand på dansk. Den vokser i USA - i bjergene i Califonien.

Hvad sker der med træer der dør i naturen?

Døde træer er hjemsted for mange arter Derfor falder mængden af dødt træ i skovene. Men der er ingen grund til hovedrengøring i naturen, for gamle træer og dødt ved bidrager til øget biodiversitet. De gamle, hule træer fungerer både som bolig og forrådskammer for mange dyr.

Hvad betyder et livstræ?

Livstræer er store, gamle eller specielle træer. Når et træ er blevet et Livstræ, må det ikke fældes og skal have lov til at blive gammel og dø af ælde. Et Livstræ er derfor et fredet træ. Træerne bliver på den måde beskyttet, indtil de selv dejser omkuld i skovbunden.

Hvad betyder livstræ?

Livstræer er store, gamle eller specielle træer. Når et træ er blevet et Livstræ, må det ikke fældes og skal have lov til at blive gammel og dø af ælde. Et Livstræ er derfor et fredet træ. Træerne bliver på den måde beskyttet, indtil de selv dejser omkuld i skovbunden.

Hvad symboliserer smykket livets træ?

Ud over dets åndelige betydning, symboliserede livets træ et langt liv, visdom og styrke. Det tjente også som et symbol på genfødsel på grund af træets evne til at lade gamle blade falde i slutningen af efteråret, før vinteren går ind, for derefter at spire nye blade ved forårets ankomst .

Hvad betyder smykket livets træ?

Livets træ er et symbol på familien og forbindelsen til dine forfædre. Livets træ symboliserer familien gennem sit indviklede netværk af grene, og vi er forbundet gennem de stadigt voksende grene til vores forældre og bedsteforældre og til vores børn og vores børns børn.

Hvem fælder træer gratis?

Gratis træfældning
 • Skal du have ét træ eller to fældet, eller for den sags skyld en hel skov.
 • Jeg kører gerne efter alt, så ring til Allan, jeg bor lige i nærheden.
 • Det er gratis, bare jeg får træet. Jeg kan også hjælpe med at fræse.
 • efter evt. opgravning af rødder.
 • / .

Kan man selv fælde træer?

Der findes ingen love, der forbyder dig at fælde et træ. Du må altså altid selv fælde et træ, uanset hvor højt det er. Der er heller ikke nogen krav om, at du skal have erfaring med træfældning eller uddannelse inden for området. Men hvert år sker der alvorlige ulykker i forbindelse med træfældning.