Table of Contents:

 1. Hvilke forsikringer er gode at have når man køber hus?
 2. Er det lovpligtigt at have forsikring på sit hus?
 3. Hvad gør man hvis ens hus brænder?
 4. Hvad er Grundejerforsikring?
 5. Hvad sker der hvis man ikke har en husforsikring?
 6. Hvad skal man gøre hvis det brænder?
 7. Er Bygningsbrandforsikring lovpligtig?
 8. Kan forsikringsselskab nægte brandforsikring?
 9. Hvilken forsikring dækker ved brand?
 10. Hvornår skal man have en erhvervsforsikring?
 11. Er en erhvervsforsikring lovpligtig?

Hvilke forsikringer er gode at have når man køber hus?

Hvis du køber et hus, er det en rigtig god idé at have en husforsikring udover indboforsikringen. Hvis indboforsikringen dækker dine ejendele inde i huset, dækker husforsikringen selve huset, fx ved brand, stormskader og hærværk.

Er det lovpligtigt at have forsikring på sit hus?

Er husforsikring lovpligtig? Det er ikke lovpligtigt at tegne en husforsikring. Men hvis du låner penge til dit hus, vil lånegiveren - fx realkreditinstituttet - stille krav om, at du har tegnet en husforsikring.

Hvad gør man hvis ens hus brænder?

En brandforsikring skal hjælpe dig, hvis uheldet er ude, og dit hus brænder helt eller delvist ned. Brandforsikringen dækker som udgangspunkt for genopførelsen eller istandsættelsen af huset efter brand. En brandforsikring dækker ikke med et specifikt beløb, som udbetales efter skaden.

Hvad er Grundejerforsikring?

Hus- og grundejerforsikring giver dig dækning for en lang række skader, du som husejer ikke selv er herre over, fx skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, tyveri og hærværk m.v.

Hvad sker der hvis man ikke har en husforsikring?

Husforsikring er ikke lovpligtig, men en god idé Men da en husforsikring ud over bygningsbrand også kan tegnes med en dækning der omfatter stormskader, skybrud og vandskade, svamp, insekt, råd, husejeransvar og retshjælp, er det en rigtig god idé at tegne en husforsikring uanset, om du har lån i boligen eller ej.

Hvad skal man gøre hvis det brænder?

Det skal I gøre
 1. Få alle ud sikrest og hurtigst muligt!
 2. Udpeg et mødested og hold jer samlet!
 3. Åbn aldrig en dør, der er varm! ...
 4. Hvis der er røg på trappen, skal du blive i din lejlighed og give dig til kende i vinduet.
 5. Er jeres eneste vej ud gennem røg, så kravl lavt under røgen og dæk munden til hele tiden!

Er Bygningsbrandforsikring lovpligtig?

En bygningsbrandforsikring er ikke lovpligtig, men du skal altid have din bygning brandforsikret hvis banken eller realkreditinstituttet har givet dig lån i ejendommen. Forsikringen dækker skader som følge af brand, eksplosion og lynnedslag.

Kan forsikringsselskab nægte brandforsikring?

Brandforsikringen er normalt en del af din husforsikring. Husforsikringen har forskellige navne hos forsikringsselskaberne: Den kaldes fx villaforsikring, parcelhusforsikring, bygningskaskoforsikring eller husejerforsikring. En brandforsikring er den eneste form for forsikring, dit forsikringsselskab ikke kan opsige.

Hvilken forsikring dækker ved brand?

En brandforsikring er en forsikring, der dækker, hvis dit hus brænder. Det er ikke lovpligtigt at have brandforsikringen, men hvis banken eller realkreditinstituttet har lån i dit hus, så skal dit hus være brandforsikret. Hvis du bor i en lejlighed, så vil lejligheden ofte være brandforsikret af ejerforeningen.

Hvornår skal man have en erhvervsforsikring?

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring, der dækker dine ansatte, hvis de kommer til skade i forbindelse med arbejdet. Det er påkrævet, at du tegner en forsikring til alle, du har ansat, uanset om de får løn eller ej, og uanset om de er fuldtids- eller deltidsansatte.

Er en erhvervsforsikring lovpligtig?

Erhvervsansvarsforsikring. Det er langt fra alle for hvem denne forsikring er lovpligtig. Det er kun lovpligtigt for advokater og revisorer at tegne en erhvervsansvarsforsikring, men nogle brancheforeninger kan kræve at man har tegnet forsikringen for at man kan blive medlem.