Table of Contents:

 1. Hvor mange m2 må man bygge uden tilladelse?
 2. Hvad må man når man er 15 år?
 3. Hvad ændrer sig når man bliver 18?
 4. Kan en 16 årig være sammen med en 14 årig?
 5. Hvor tæt må et skur stå på skel?
 6. Hvor stort et anneks må man bygge uden tilladelse?
 7. Hvor længe må en 15 årig være ude?
 8. Hvad er børns rettigheder i Danmark?
 9. Hvornår er man gammel nok til at drikke?
 10. Hvornår er man voksen i Danmark?
 11. Kan en 13 årig være kærester med en 16 årig?
 12. Hvor ung må hun være?
 13. Hvis man bygger nærmere skel end 2 5 meter hvad skal man så overholde?
 14. Hvad er et Byggeretligt skel?
 15. Hvad er reglerne for et anneks?

Hvor mange m2 må man bygge uden tilladelse?

overstiger 50 m² eller ikke kan overholde kravene i byggeretten, skal du søge om byggetilladelse. Selvom byggeriet er under 50 m², skal der desuden ansøges om byggetilladelse, hvis der er tale om en garage, en carport eller et udhus, som er integreret i det eksisterende byggeri, altså under samme tag.

Hvad må man når man er 15 år?

Du har lov at købe tobak og alkohol i butikker og på restauranter. Du kan købe smertestillende håndkøbsmedicin. Du bestemmer selv i personlige sager og i de fleste økonomiske sager. For eksempel kan du i de fleste tilfælde selv bestemme, hvad du vil bruge din børneopsparing til.

Hvad ændrer sig når man bliver 18?

Når du fylder 18 år, bliver du myndig og får en række rettigheder. Du får fx stemmeret, du beslutter selv, hvor du vil bo, og du bestemmer i det hele taget over de fleste ting i dit eget liv. Der er mange muligheder, og der er meget, man skal vide. Alle har brug for en bankkonto.

Kan en 16 årig være sammen med en 14 årig?

'Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år'. Efter reglens ordlyd kan din flirt straffes, også hvis du er 14 år og 10 måneder. Men sådan benyttes reglen heldigvis ikke! Der vil aldrig blive en sag, fordi I er nogenlunde jævnaldrende.

Hvor tæt må et skur stå på skel?

Afstand til skel Byggeri som drivhus, carport, garage, udhus eller overdækket terrasse, der opføres i tilknytning til din eksisterende bolig, skal som udgangspunkt placeres minimum 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej.

Hvor stort et anneks må man bygge uden tilladelse?

Skur, anneks og overdækket terrasse betragtes i udgangspunktet som sekundær bebyggelse, der kan opføres uden byggetilladelse, og derfor tælles de med i det samlede areal på 50 m2. Hvis den overdækkede terrasse til gengæld er en del af samme tag- og facadekonstruktion som din bolig, så kræver den en byggetilladelse.

Hvor længe må en 15 årig være ude?

Diskuter betingelserne for at være ude I kan jo regne jer frem til hvor lang tids søvn, han har behov for i hverdagene. Det kan jo være, at han skal senere i skole et par dage om ugen. Men ellers kan I jo regne 8 timer tilbage fra den tid, hvor han skal op om morgenen. Det er så tidspunktet, hvor han bør gå i seng.

Hvad er børns rettigheder i Danmark?

Børn og unge under 18 år har deres egne rettigheder, og rettighederne står skrevet ned i FN's børnekonvention. I børnekonventionen står der for eksempel, at børn har ret til at sige deres mening, de ret til at gå i skole, ret til at få mad - og ret til ikke at blive udsat for vold og overgreb.

Hvornår er man gammel nok til at drikke?

„„ Mellem 16 og 18 år: kan købe øl og vin i butikker. „„ 18 år og derover: kan købe alkohol over 16,5 %. „„ restaurationer o.l. ikke udskænke øl, vin og spiritus til unge under 18 år.

Hvornår er man voksen i Danmark?

For mennesker gælder: I Danmark bliver man i dag myndig og dermed voksen på sin 18 års fødselsdag. Selvom man skulle blive umyndiggjort, er man stadig voksen.

Kan en 13 årig være kærester med en 16 årig?

Det er ikke ulovligt for jer at være kærester, så længe I ikke har sex. Så hvis I kan vente med det, så er det helt okay at I er kærester selvom han er 17. Det er sådan at den seksuelle lavalder er 15 år. Det betyder at, når han er 17, så må han ikke være sammen med dig rent seksuelt, fordi du er under 15.

Hvor ung må hun være?

Der findes vist nok en tommelfingerregel, der siger, at man ikke kan have en kæreste der er yngre end halvdelen af ens egen alder plus 7 år. Ellers er man en gammel gris. Og definitionen på en cougar er en kvinde over 35 (nogle siger 40), der dater meget yngre mænd – otte år eller mere.

Hvis man bygger nærmere skel end 2 5 meter hvad skal man så overholde?

Hvis du bygger tættere end 2,5 meter fra skel, må bygningens højde maks. være 2,5 meter. Hvis der er niveauforskel på grunden, bliver højden målt fra forskellige niveauplaner, som kommunen fastsætter. Der må ikke være vinduer i den side, der vender ind mod skellet.

Hvad er et Byggeretligt skel?

Det byggeretslige skel kommer således til at definere den grænse, hvortil du som nabo skal beregne ”afstanden til skel” ved kommende projekter. Din eventuelle godkendelse vil betyde, at der bliver tinglyst en såkaldt rådighedsindskrænkning på din ejendom.

Hvad er reglerne for et anneks?

Anneks placering i haven Annekset i din have ved dit helårshus skal stå mindst 2,5 meter fra skel, mens det ved sommerhuse ofte er 5 meter. Oftest er det disse anneks regler, der er gældende, men du skal for en sikkerhedsskyld tjekke din lokalplan og andre servitutter, om der er angivet andre krav.