Table of Contents:

 1. Hvad er en Normtime?
 2. Hvor mange timer må man arbejde på en dag?
 3. Hvor meget overarbejde er rimeligt?
 4. Hvordan udregnes Normtid?
 5. Hvad er en søgnehelligdag?
 6. Hvordan kan du forebygge gener ved at arbejde med skiftende arbejdstider?
 7. Hvad er arbejdstidsnorm?
 8. Kan man bryde 11 timers reglen?
 9. Hvor mange timer er en fuldtidsstilling om måneden?
 10. Er 32 timer fuldtid HK?
 11. Hvilke dage er søgnehelligdage?

Hvad er en Normtime?

Normtimer. Det er de timer, som det normalt er planlagt, at du skal arbejde på din tjenesteplan.

Hvor mange timer må man arbejde på en dag?

Den ugentlige arbejdstid ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri. 15-17-årige, der stadig går i skole, må arbejde otte timer om dagen på dage, der ikke er skoledage.

Hvor meget overarbejde er rimeligt?

Grænsen for overarbejde er 48 timer uge. En medarbejder må ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen målt over en periode på fire måneder. Medarbejdere har desuden krav på hvileperioder. Det er perioder, hvor de ikke er på arbejde og kan lave private ting.

Hvordan udregnes Normtid?

Den ansatte skal i normperioden præstere et antal arbejdstimer svarende til antallet af arbejdsdage gange 7,4 timer. De 7,4 timer svarer til det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. arbejdsdag ved en arbejdsuge på 5 dage.

Hvad er en søgnehelligdag?

Søgnehelligdage er helligdage med ret til frihed, f. eks. Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag; 2.

Hvordan kan du forebygge gener ved at arbejde med skiftende arbejdstider?

Tilpas din kost, så du ikke kommer til at spise for meget. Undgå kaffe, te, cola og chokolade efter klokken 04.00. Spis helst inden klokken 02.00 om natten, således at du undgår måltider mellem klokken 02.00 - 05.00.

Hvad er arbejdstidsnorm?

Regler for din arbejdstid Den normale arbejdstid er 37 timer per uge. Arbejdstiden ligger for mange fra mandag til fredag i et tidsrum fra kl. 6.00-18.00. Frokostpausen er normalt på 30 minutter.

Kan man bryde 11 timers reglen?

Arbejdstilsynet kan dispensere fra 11-timers reglen i enkelttilfælde, hvor arbejdets udførelse efter dets art ikke kan opsættes, eller særlige arbejdsformer gør en fravigelse nødvendig. Det er en forudsætning, at arbejdet falder inden for bilagets område. Dispensationen gives af Arbejdstilsynet.

Hvor mange timer er en fuldtidsstilling om måneden?

En standardmåned baseres på en arbejdsuge på 37 timer. Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvorfor en standardmåned har 160,33 timer.

Er 32 timer fuldtid HK?

Din arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt. Hvis du arbejder fuldtid på en arbejdsplads med overenskomst, vil din arbejdsuge normalt være på 37 timer. Hvis din arbejdsplads ikke har overenskomst, skal du og din arbejdsgiver aftale arbejdstiden i din kontrakt.

Hvilke dage er søgnehelligdage?

“Søgnedag” betyder “hverdag” – en søgnehelligdag er altså en helligdag, som falder på en hverdag....Søgnehelligdage drejer sig altid om følgende dage:
 • Skærtorsdag.
 • Langfredag.
 • Påskedag (mandag)
 • Pinsedag (mandag)
 • Kristi himmelfartsdag (torsdag)
 • Store bededag (fredag)