Table of Contents:

  1. Hvad koster efterisolering af fladt tag?
  2. Hvor meget sparer man ved efterisolering?
  3. Hvordan isolerer man indefra?
  4. Hvad koster det at efterisolere?
  5. Kan det betale sig at efterisolere?
  6. Kan man hulmursisolere indefra?
  7. Kan man isolerer under et gulv?

Hvad koster efterisolering af fladt tag?

Skal du have udskiftet dit gamle flade tag kan du få 2 lag tagpap, et underlag og et overlag med skifer, fra 790 kr pr m2. Skal du derimod have taget isoleret med Rockwool, skal du regne med en kvadratmeterpris for et fladt tag på fra 1.490 kr pr m2 og opefter.

Hvor meget sparer man ved efterisolering?

Besparelsen ved at efterisolere en tom hulmur med en tykkelse på 125-130 mm og med faste bindere er 103 kWh/m2. Hvis hulmuren er isoleret med lecanødder i forvejen, er besparelsen væsentlig mindre, nemlig 26 kWh/m2.

Hvordan isolerer man indefra?

Der er flere muligheder for at isolere husets ydervægge indefra....Hvordan isolerer du husets ydervægge indvendigt?
  1. Der opbygges et skelet af træ- eller stålreglar på indersiden af ydervæggen i en tykkelse på 50 mm. ...
  2. Isoleringen monteres inde imellem reglarne. ...
  3. Så monteres dampspærren, som skal være helt tæt.

Hvad koster det at efterisolere?

For en ny loftisolering med ny dampspær som laves af en håndværker, vil prisen således være 2 DKK per mm og m2 alt inklusiv. Er loftarealet således 100 m2, og skal der lægges 200 mm isolering, vil prisen ca. være 40.000 DKK.

Kan det betale sig at efterisolere?

En efterisolering er en god investering. Det kan forbedre energiforbruget, indeklimaet og øge værdien af din bolig. En efterisolering er derfor tit en investering, der tjener sig selv ind igen over tid, og derfor kan det faktisk godt betale sig.

Kan man hulmursisolere indefra?

Hvis dine murstens- eller betonydervægge har mindre end 100 mm isolering, er det en god idé at isolere dem. Du bør kun efterisolere indefra, hvis det er umuligt at efterisolere udefra.

Kan man isolerer under et gulv?

Skal gulvet under huset isoleres effektivt, skal der lægges et isoleringslag på mindst 300 mm. Det er derfor nødvendigt at bryde betonlaget under huset op og grave ud, så der bliver plads til at lægge isolering under terrændækket. Det er en dyr løsning, og arbejdet bør altid udføres af en erfaren entreprenør.