Table of Contents:

 1. Hvad er et panoptikon?
 2. Hvad handler Michel Foucaults teori om overvågning om?
 3. Hvad var grundtanken bag Jeremy Benthams panoptikon?
 4. Hvad er magt Foucault?
 5. Hvad mener Foucault om magt?
 6. Hvad er Biomagt Foucault?
 7. Hvad siger Bourdieu om magt?
 8. Hvilke former kan magt antage?
 9. Hvad er diskursivt køn?
 10. Hvad betyder Biomagt?
 11. Hvad er disciplinær magt?
 12. Hvad er magt i pædagogik?
 13. Hvilke former for magt er der?
 14. Hvad er doxa Bourdieu?

Hvad er et panoptikon?

Panoptikon, (af pan-, se pan(to)-, og gr. optikos 'angående synet', egl. 'sted, hvor man kan se alt'), udstilling af rariteter, især voksfigurer. Vokskabinetter med figurer af berømtheder, som regel mekanisk bevægelige og fremvist med musikledsagelse, kendes siden 1600-t.

Hvad handler Michel Foucaults teori om overvågning om?

Imidlertid har overvågningen den effekt, at den gør de overvågede til det, den mistænker dem for at være: Kriminelle, syge eller i fare. I risikosamfundet er alle potentielt i fare eller til fare for andre. Det Foucault kan lære os er, at frihed og fængsel er del af den samme drøm.

Hvad var grundtanken bag Jeremy Benthams panoptikon?

Jeremy Bentham var en engelsk filosof, som mest er kendt for sin udbredelse af utilitarismen, en filosofisk retning med maksimen: Du skal altid handle således, at du maksimerer summen af velfærd i verden. Denne filosofiske retning kommer også til udtryk i PANOPTIKON, hvori Bentham fremlægger sin teori om overvågning.

Hvad er magt Foucault?

Hos Michel Foucault beskrives magt som en 'usyn- lig force', der er aktiv i en kontrol af individet, idet vi aldrig vil kunne gøre os fuldt ud bevidste om magtens mekanismer og indvirkninger på vores liv.

Hvad mener Foucault om magt?

Ifølge Foucault er magt altså ikke en ressource, der er knyttet til bestemte aktører eller interesser. Magt er snarere en kraft, der er indlejret i enhver social relation, og enhver relation er derfor også en magtrelation; han ser således magten som en neutral evne til at forårsage, påvirke og forandre.

Hvad er Biomagt Foucault?

Det vanskelige består i at begreberne hos Foucault forskyder sig igennem forfatterskabet. Men overordnet kan man sige følgende: 'Biomagt' betegner en magt, gennem hvilken man optimerer det levende (længere, stærkere og flere levende væsener på territoriet).

Hvad siger Bourdieu om magt?

Bourdieu ser staten som en overmagt, da denne har “magt” til at udøve den legitime “vold”, mens Foucault ikke vil institutionalisere magten, men dog ikke underkender, at der findes en såkaldt 'metamagt', men kun i og med, at relationerne fører op til, eller tilbage til om man vil, staten.

Hvilke former kan magt antage?

Magtens former
 • Direkte magt.
 • Indirekte magt.
 • Bevidsthedskontrollerende magt.
 • Institutionel magt.
 • Magt som kapacitet.
 • Magt som viden og sprog.
 • Governmentality.
 • Magt som demokratiseringsredskab.

Hvad er diskursivt køn?

Ifølge diskursteorien skaber vi mening gennem sproget. Det vil sige, at virkeligheden dannes gennem sproget, og at de ord og vendinger, der eksempelvis knyttes til de to biologiske køn, får betydning for vores opfattelse af kønnene.

Hvad betyder Biomagt?

Men overordnet kan man sige følgende: 'Biomagt' betegner en magt, gennem hvilken man optimerer det levende (længere, stærkere og flere levende væsener på territoriet).

Hvad er disciplinær magt?

I modsætningen til den suveræne magt, som ofte findes blandt ældre styreformer, kommer disciplinær magt især til udtryk i moderne samfund. Et hovedtræk i den disciplinære tankegang er, at adfærd kan styres gennem information og viden.

Hvad er magt i pædagogik?

Magt er udtryk for kapacitet: Der er nogen, der er i stand til at gøre noget for andre. Magt omsat til vores pædagogiske praksis betyder, at vi har magt til at gøre noget for borgere, der ikke kan klare sig selv.

Hvilke former for magt er der?

Magtens former
 • Direkte magt.
 • Indirekte magt.
 • Bevidsthedskontrollerende magt.
 • Institutionel magt.
 • Magt som kapacitet.
 • Magt som viden og sprog.
 • Governmentality.
 • Magt som demokratiseringsredskab.

Hvad er doxa Bourdieu?

Pierre Bourdieus doxa-begreb beskriver de specifikke regler for, hvad der er rigtigt og forkert, i et bestemt felt. Det er regler som konstant reproduceres, men som anerkendes af feltets individer og er dets 'fælles overbevisning'. Om et individ passer ind i et felts doxa afhænger af individets kapitalsammensætning.