Table of Contents:

  1. Hvornår kristnes Norden?
  2. Hvornår blev vikingerne kristne?
  3. Hvad gør Harald for at holde sammen på det danske rige?
  4. Hvad hed den munk der i 826 blev sendt til Norden for at udbrede kristendommen?
  5. Hvem er Nordens apostel?
  6. Hvad betyder det at være hedensk?
  7. Hvordan kom Ansgar til Danmark?
  8. Hvad er trosfrihed?
  9. Hvor er kristendommen opstået?

Hvornår kristnes Norden?

De allertidligste kontakter mellem nordboer og kristne fandt ganske givet sted længe før 8. århundrede, måske før det Vestromerske riges kollaps i 5. århundrede. Det var imidlertid først i 820'erne, at det blev politisk muligt at prædike i Norden for større grupper.

Hvornår blev vikingerne kristne?

Vikingerne valgte i løbet af 900-tallet kristendommen til dels på grund af den omfattende handel med de kristne, men især på grund af et stigende politisk og religiøst pres fra det tyske rige i syd. I slutningen af vikingetiden, omkring 1050, var de fleste vikinger blevet kristne.

Hvad gør Harald for at holde sammen på det danske rige?

Kristendommen var også til fordel for kongen selv. Den betød en styrkelse af kongemagten i landet. Harald Blåtand må dog have fået støtte fra flere magtfulde stormænd til at tage dette skridt, ellers kunne han bringe sin magt i fare. Meget tyder på, at Harald havde opbakning i sit bagland.

Hvad hed den munk der i 826 blev sendt til Norden for at udbrede kristendommen?

Ansgar og hans ”togter” til Norden havde til opgave at udbrede kendskabet til kristendommen blandt Nordens ”hedninge”. Han var tilknyttet ærkebispesædet i Hamborg-Bremen. Han er især kendt i nutiden, fordi der blev nedskrevet en ”levnedsbeskrivelse” om ham, som fortæller om hans gerninger. Ansgar missionerede i Norden.

Hvem er Nordens apostel?

Ansgar (født 801 i Amiens, død 865 i Bremen) også kaldet Nordens apostel, var en frankisk benediktinermunk, som forsøgte at gøre danerne kristne, da han rejste med Harald Klak til Danmark efter dennes dåb i Frankerriget. Ansgars biografi, Vita Ansgarii, er skrevet af Rimbert, hans efterfølger som ærkebiskop.

Hvad betyder det at være hedensk?

Hedenskab eller paganisme er betegnelsen for en religion udover kristendommen, jødedommen og islam. Hedenskab bliver ofte betragtet som synonymt med vantro. Vantro bruges nedsættende om folk af en anden tro. Hedenskab kan også opfattes som nedsættende.

Hvordan kom Ansgar til Danmark?

I året 826 kom den frankiske missionær Ansgar til Danmark sammen med tronkræveren Harald Klak. Harald var døbt samme år i Ingelheim hos den karolingiske kejser Ludvig den Fromme; året efter blev han igen fordrevet fra Danmark. I 830 drog Ansgar på missionsrejse til byen Birka i sveernes land.

Hvad er trosfrihed?

Artikel 18 beskytter individets ret til at have, skifte eller forlade en religion eller tro samt retten til at udtrykke sin religion eller tro, alene eller i fællesskab med andre. Regeringens indsats for religions- og trosfrihed indeholder fem spor.

Hvor er kristendommen opstået?

Kristendommen har sit navn efter Jesus fra Nazaret med tilnavnet Kristus (græsk Khristós, af hebraisk Masjiakh - messias, «de salvede», dvs. salvet til konge). Kristendommen opstod som en jødisk sekt, men i løbet af det 1. århundrede e.v.t. skilte den sig ud fra jødedommen og fremstod som et selvstændig religion.