Table of Contents:

  1. Hvilke konsekvenser har tsunamier?
  2. Hvad kendetegner en tsunami?
  3. Hvorfor er tsunamier farlige?
  4. Hvad kan man gøre for at forudse en tsunami?
  5. Hvad er årsagen til naturkatastrofer?
  6. Hvornår har der sidst været en tsunami i verden?

Hvilke konsekvenser har tsunamier?

Mulige konsekvenser Tsunamier medfører ofte mange tilskadekomne, hvilket giver et stort behov for sundhedsfaglig as- sistance. Der vil som oftest også være et stort behov for psykosoci- al støtte til de overlevende som har mistet pårørende, hjem og været vidne til en traumatisk op- levelse.

Hvad kendetegner en tsunami?

En tsunami bevæger sig væk fra jordskælvet i koncentriske ringe og består af mange bølger, der kommer efter hinanden. På det dybe hav er en tsunami kun svage krusninger på overfladen, som sjældent når en meters højde, men ved kysten rejser tsunamien sig som en mur af vand. Tsunamiens hastighed afhænger af vanddybden.

Hvorfor er tsunamier farlige?

Den kan rejse meget langt på dybt vand stort set uden at miste energi, og det gør tsunamien ekstremt farlig når den med fuld kraft rammer de omgivende kyster. Tsunamier kan ramme kyster med stor kraft og forårsage voldsomme skader samt tage menneskeliv.

Hvad kan man gøre for at forudse en tsunami?

Tsunamier kan heller ikke forudsiges, men da tsunamien ofte skyldes et jordskælv, så kan man udsende tsunami-alarm, hvis man har målt et voldsomt jordskælv, der måske kan ende med at skabe en tsunami. I lande med risiko for tsunamier, fx Thailand og Japan, har man nu tsunami-varslingssystemer.

Hvad er årsagen til naturkatastrofer?

Traditionelt set betegnes en naturkatastrofe som en katastrofe, der forårsages af noget naturligt, og som altså ikke er påvirket af mennesker. Naturkatastroferne kan opdeles i følgende kategorier: Klimatiske naturkatastrofer har med klimaet at gøre, det vil sige med vind og vejr.

Hvornår har der sidst været en tsunami i verden?

2004 i det Indiske Ocean, både Indonesien, Sri Lanka, Indien og Thailand: Bølgehøjde op til 33 meter - omkring 230.000 døde. Der var flere danskere i området, og de har siden leveret hjertegribende beretninger fra katastrofen.