Table of Contents:

 1. Hvordan behandlede Danmark Grønland?
 2. Hvorfor blev 22 grønlandske børn tvangsfjernet i 1951?
 3. Hvornår kom de grønlandske børn til Danmark?
 4. Hvad skete der med de 22 grønlandske børn?
 5. Hvad er Hjemstavnskriteriet?
 6. Hvilke følger fik det at Grønland i 2009 fik selvstyre?
 7. Hvad skete der med de grønlandske børn?
 8. Hvorfor blev grønlandske børn sendt til Danmark?
 9. Hvem fandt Grønland først?
 10. Hvad er bygder i Grønland?
 11. Hvad er det danske rigsfællesskab?
 12. Hvad er selvstyreloven?
 13. Hvad hed Grønlands politiske leder ?
 14. Hvad hedder Narsaq på dansk?

Hvordan behandlede Danmark Grønland?

Det var dog først med Kongelige Grønlandske Handelsselskab (KGH) i 1774, at handlen på Grønland gav overskud. Helt frem til 1985, varetog KGH besejlingen af Grønland. I handlen stillede den danske administration krav om, at man skulle tage hensyn til inuitkulturen, så fangerne bevarede deres levevis.

Hvorfor blev 22 grønlandske børn tvangsfjernet i 1951?

Regeringen og Naalakkersuisut offentliggør i dag den historiske udredning om de 22 grønlandske børn, som blev sendt til Danmark i 1951. Hensigten med forsøget var, at børnene fik et bedre liv, men som forsøget skred frem, kom det også til at handle om, at de kunne danne fortrop for udviklingen i Grønland.

Hvornår kom de grønlandske børn til Danmark?

I 1951 blev 22 grønlandske børn taget fra deres familier og sendt til Danmark som en del af et socialt eksperiment. Nu sagsøger de staten. En gruppe grønlændere, der som børn blev fjernet fra deres familier af den danske stat i et forsøg på at skabe en dansktalende elite, vil nu sagsøge den danske stat.

Hvad skete der med de 22 grønlandske børn?

Bogen handler om 22 grønlandske børn, der i 1951 blev afskåret fra Deres familie for at blive omskolet til elitedanskere, er ikke blot dramatik. Den er et dokument om en al for uudforsket tid i den dansk- grønlandske historie. Bogen findes også på grønlandsk.

Hvad er Hjemstavnskriteriet?

Hjemstavnskriteriet fra 1958, der betød lønreduktion for ansatte, der blev defineret som grønlændere, blev i 1964 afløst af et fødestedskriterium, hvilket udløste en voldsom kritik blandt de højest uddannede grønlændere, der begyndte at overveje en mere selvstændig status for Grønland.

Hvilke følger fik det at Grønland i 2009 fik selvstyre?

juni 2009. Med indførelsen af selvstyre anerkendes det grønlandske folk officielt af Danmark, som et eget folk i henhold til Folkeretten. Den folkeretslige status som eget folk er en betingelse i international ret for en eventuel løsrivelse og ny statsdannelse.

Hvad skete der med de grønlandske børn?

Over halvdelen af forsøgets 22 børn døde, inden de var fyldt 70. I dag - 70 år efter børnene blev flyttet til Danmark - lever kun seks af dem. De seks har nu lagt sag an mod den danske stat med krav om en erstatning på 250.000 kroner hver.

Hvorfor blev grønlandske børn sendt til Danmark?

I alt 22 grønlandske børn i alderen fire til ni år blev i 1951 sendt til Danmark for at lære dansk. Formålet var at skabe en dansktalende elite, som skulle gavne Grønlands udvikling. Siden blev børnene placeret på et børnehjem i Nuuk. Med forbud mod at tale deres modersmål.

Hvem fandt Grønland først?

Selvom der havde levet folk i Grønland i flere tusinde år, plejer man at sige, at det var den norske viking, Erik den Røde, der ”fandt” Grønland. De islandske sagaer fortæller, at Erik den Røde blev forvist fra Norge for et drab. Erik sejlede til Island, og bosatte sig der.

Hvad er bygder i Grønland?

Bygder i Grønland En bygd er en mindre bebyggelse end en by. Det er oftest sværere for dig at komme frem til en bygd end en by, og det er jo faktisk kun med til at gøre eventyret endnu større. I Grønland er der over 60 bygder, der ca. rummer 8.000 indbyggere.

Hvad er det danske rigsfællesskab?

Rigsfællesskabet er en betegnelse for forholdet mellem de tre dele af det danske kongerige, Danmark, Grønland og Færøerne. Det nuværende rigsfællesskab kan ses som resterne af det endnu større danske kongerige der fandtes før 1814.

Hvad er selvstyreloven?

Den danske stats indflydelse i Grønland er faldet siden 1979, hvor Hjemmestyret blev indført. Med Selvstyreloven er der mulighed for, at Grønland overtager jurisdiktionen på flere områder, dog er følgende områder fortsat under dansk jurisdiktion: Retlige anliggender, herunder politi, straffesager og domstolene.

Hvad hed Grønlands politiske leder ?

Regeringen 2014 Seks dage efter valget, den 4. december, kunne Siumuts leder Kim Kielsen meddele, at han ønskede at danne et nyt landsstyre. Kim Kielsen blev ny formand for Grønlands Landsstyre, på baggrund af en koalitionsaftale mellem partierne: Siumut, Demokraterne og Atassut.

Hvad hedder Narsaq på dansk?

Narsaq ("Sletten") beliggende i Kujalleq Kommune i den sydlige del af Grønland. Byen ligger på en halvø adskilt af sundene mellem Tunulliarfik (Dansk: Eriksfjord) og Ikersuaq (skandinavisk: Breidafjord) på positionen ca. 61°N.