Table of Contents:

  1. Hvem var Ridderne i middelalderen?
  2. Hvordan man bliver ridder?
  3. Hvem kunne læse og skrive i middelalderen?
  4. Hvad skal man bruge som ridder?
  5. Hvordan bliver man slået til ridder af Dannebrog?
  6. Hvordan slås man til ridder?

Hvem var Ridderne i middelalderen?

Middelalderen kaldes også for riddertiden. Riddere var en slags elitesoldater til hest. De kæmpede med sværd, skjold og lanser. Det var kongen der bestemte hvem han ville slå til ridder.

Hvordan man bliver ridder?

I middelalderen kunne enhver fri mand blive ridder. En ridder skulle imidlertid selv stille op med hest og rustning, hvilket var dyrt. Dertil kom, at man skulle gennem en oplæring til at blive ridder, som også kostede penge. Ridderne kom derfor som regel fra en adelig (eller rig) familie.

Hvem kunne læse og skrive i middelalderen?

Kirkens skriftsprog Omkring kongen opstår en administration, og på den måde kan flere og flere uden for kirken også læse og skrive. Vikingetidens religion er baseret på mundtlig overlevering, hvor Kristendommen bygger på Biblens skrevne ord. Med religionsskiftet får skrift derfor en helt ny betydning i Danmark.

Hvad skal man bruge som ridder?

Drengen skulle passe ridderens udstyr, hans hest(e) og deltage i jagt. Til gengæld lærte ridderen ham at bruge lanse, bære rustning og forberedte ham i det hele taget på livet som kriger.

Hvordan bliver man slået til ridder af Dannebrog?

For at blive dansk Ridder af Dannebrog skal du have arbejdet i tro tjeneste for staten eller som embedsmand, officer, diplomat eller politiker. Titlen gives når man når et vist hierakisk niveau, lønramme eller rangklasse. Fx. gives det ved lønramme 37 i staten og efter 10 år i Folketinget.

Hvordan slås man til ridder?

Som hovedregel var det forbeholdt mænd fra adelige familier at blive slået til ridder. Enkelte soldater fik dog æren som belønning for særlige bedrifter. For en udvalgt adelig dreng var vejen lang.