Table of Contents:

  1. Hvor mange affaldsøer er der i verden?
  2. Hvor store er de 5 Plastikøer?
  3. Hvor stor er Plastikøen i Stillehavet?
  4. Hvad er en Affaldsø?
  5. Hvor findes de største Plastikøer?
  6. Hvor er de fem Plastiksupper beliggende og hvorfor ligger de placeret som de gør?
  7. Hvad er en plastik ø?
  8. Hvor er plastik øerne?
  9. Hvordan bliver Plastiksupperne dannet?

Hvor mange affaldsøer er der i verden?

En flydende affaldsø er en samling af større og delvist opløste plasticstykker, som ligger i overfladen, i vandsøjlen nedenunder og på bunden. I alt skulle der findes 8 affaldsøer ifølge oceanografen Curtis Ebbesmeyer fra Seattle, USA. Der er også en i Atlanterhavet. Noget af affaldet forsøges fordøjet af havdyr.

Hvor store er de 5 Plastikøer?

30 grader nord eller syd for Ækvator: en i det nordlige og en i det sydlige Atlanterhav, en i det nordlige og en i det sydlige Stillehav, samt en i Det Indiske Ocean. Tilsammen har de en størrelse, der omtrent svarer til hele Afrika. Hvilken suppe, plastikken ender i, afhænger af, hvorfra den udledes.

Hvor stor er Plastikøen i Stillehavet?

Plastikøen i det nordlige Stillehav fylder 1,6 millioner kvadratkilometer, og den indeholder 1800 milliarder stykker plast, som altså i alt vejer næsten 80.000 ton. Det er op imod 16 gange så meget, som tidligere undersøgelser har peget på.

Hvad er en Affaldsø?

Affaldsøen i det Nordlige Stillehav er betegnelsen for en gyre, dvs. en strømhvirvel i det nordlige Stillehav, et område på 700.000 til 15.000.000 km2, hvor der grundet havstrømme samles mængder af havaffald, primært plastikaffald, der flyder rundt i havet.

Hvor findes de største Plastikøer?

Med andre ord er det en gigantisk sump af plastik, der flyder rundt i Stillehavet mellem det amerikanske fastland og Hawaii. Området er kendt under navnet The Great Pacific Garbage Patch, og de store mængder plastik bliver ledt derhen med havstrømmene.

Hvor er de fem Plastiksupper beliggende og hvorfor ligger de placeret som de gør?

De største plastiksupper fordeler sig med en i Det Indiske Ocean, to i det nordlige og sydlige Atlanterhav og to i det nordlige og sydlige Stillehav. Plastic Change har udforsket de to nordlige supper i henholdsvis Atlanterhavet og Stillehavet i tæt samarbejde med universiteter i Danmark samt USA.

Hvad er en plastik ø?

I Stillehavet findes områder med en meget høj koncentration af delvist nedbrudt plast og andet affald. Områderne bliver ofte omtalt som ”plastik-øer”. Der er dog langt fra tale om øer i traditionel forstand.

Hvor er plastik øerne?

Der findes ikke plastikøer i verdenshavene – men plastiksupper. Det er en myte, at der findes øer af plastik i verdenshavene. Der findes områder med høje koncentrationer af nedbrudt plastik i havene, de såkaldte gyres eller ”plastiksupper”.

Hvordan bliver Plastiksupperne dannet?

Plastiksupperne dannes af vindsystemer Den varme luft stiger opad, da varm luft er lettere end kold luft. Luftens opstigning betyder, at der er mindre luft over ækvator, og der opstår et bælte med lavtryk. Når luften er steget opad, afbøjes den og driver mod syd eller nord.