Table of Contents:

  1. Hvorfor er det godt at blive gift?
  2. Hvad skal man huske når man bliver gift?
  3. Hvad lover man hinanden når man bliver gift?
  4. Hvad sker der når man gifter sig?
  5. Hvad siger man når man bliver gift?
  6. Hvad siger man til en borgerlig vielse?

Hvorfor er det godt at blive gift?

I et ægteskab sværger I ikke blot troskab, men også, at I vil forsørge og hjælpe hinanden. Dette kaldes gensidig forsørgelsespligt og medfører, at I har mulighed for at overføre en ubegrænset mængde midler – herunder penge – til hinanden uden, at I bliver beskattet.

Hvad skal man huske når man bliver gift?

I kan frit indgå aftaler med hinanden og give hinanden gaver. Når I bliver gift, får I pligt til at forsørge hinanden. Når I indgår ægteskab, får I automatisk en formueord- ning, der kaldes ”formuefællesskab”. Det betyder, at I ved separation eller skilsmisse skal dele jeres formue lige.

Hvad lover man hinanden når man bliver gift?

Anderledes er det løfte, et brudepar giver hinanden i kirken, om at elske og ære og at leve sammen i medgang og modgang resten af livet. Det er mere vidtrækkende end noget andet løfte, det har engangskarakter og iscenesættes som intet andet løfte. Og samtidig er det et løfte akkurat som alle andre .

Hvad sker der når man gifter sig?

Når I er blevet gift, får I formuefællesskab. Det betyder at alle jeres ejendele og formue bliver lagt sammen. Dette får som udgangspunkt størst betydning, i det tilfælde at I senere skal skilles. Hvis I har ejendele eller formue, som I ønsker ikke skal være en del af formuefællesskabet, skal I oprette særeje.

Hvad siger man når man bliver gift?

Præsten lægger sine hænder på brudeparrets hænder og siger: Eftersom I forud har lovet hinanden at leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og for mennesker.

Hvad siger man til en borgerlig vielse?

Talen vil stort set være ens for alle brudepar, og i har ikke mulighed for at bestemme, hvad der bliver sagt. Efter talen bliver i spurgt, om i vil tage den anden til ægtefælle, og i får mulighed for at udveksle ringe. Derefter bliver i erklæret for rette ægtefolk.