Table of Contents:

  1. Hvor meget tjener man som marinebiolog?
  2. Hvad kræver det at blive marinebiolog?
  3. Hvad kaldes en forsker der studerer fisk og deres livsvilkår?
  4. Hvad er lønnen for en maskinmester?
  5. Hvor kan jeg læse til marinebiolog?
  6. Hvordan bliver man zoolog?
  7. Hvordan kan man arbejde med biologi?
  8. Hvor meget tjener en Bioteknolog?
  9. Hvilke jobs kan man få som maskinmester?

Hvor meget tjener man som marinebiolog?

Minimums- og maksimumsbåndbredde for kollegaers løn i Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder - fra 30.307 kr. til 47.782 kr. per måned - 2022. En Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder tjener typisk mellem 30.307 kr.

Hvad kræver det at blive marinebiolog?

I modsætning til i mange andre lande er uddannelsen til marinebiolog ikke en separat uddannelse. Derfor vil du skulle søge ind på biologi og derefter specialisere dig.

Hvad kaldes en forsker der studerer fisk og deres livsvilkår?

Zoologi omfatter især beskrivelsen af dyrearterne og deres levevis og studiet af deres indbyrdes slægtskab. Inden for zoologien findes en lang række specialer. Entomologer studerer insekter, malakologer studerer bløddyr, mens ichthyologer studerer fisk.

Hvad er lønnen for en maskinmester?

Maskinmester løn Ender du som maskinmester med at ligge på løntrin 37 eller derover, kan du ende med at tjene i gennemsnit over 62.000 kroner om måneden. Tager man og lægger samtlige løntrinnene sammen, får en maskinmester over 55.000 kroner i gennemsnitsløn.

Hvor kan jeg læse til marinebiolog?

Syddansk Universitet Matematik A, geovidenskab A og kemi B.

Hvordan bliver man zoolog?

Det tager 4 år at få en bachelorgrad i zoologi, hvilket er det grundlæggende niveau for zoologuddannelse, der kræves for at komme ind i feltet. At få en kandidatgrad tager normalt yderligere to år og kan kræve yderligere 2 timers praktisk, feltspecifikt arbejde.

Hvordan kan man arbejde med biologi?

Du kan specialisere dig inden for de områder af biologien, du finder mest interessante og derved skabe din egen individuelle profil. Som færdiguddannet biolog kan du arbejde som underviser og forsker, men du kan også få job i fx virksomheder inden for rådgivning, bioteknologi, miljøforvaltninger og miljøorganisationer.

Hvor meget tjener en Bioteknolog?

Biologi-bioteknologi: 44.900 KR.

Hvilke jobs kan man få som maskinmester?

Som maskinmester kan du komme til at arbejde med drift og vedligehold i f. eks. medicinalbranchen, hospitaler, kraftværker, fjernvarmeanlæg, solfanger- og vindmølleanlæg samt spildevands- og rensningsanlæg.