Table of Contents:

 1. Hvor mange er I Livgarden?
 2. Kan kvinder være i Den Kongelige Livgarde?
 3. Hvad skal der til for at komme i livgarden?
 4. Hvad er Livgardens sol?
 5. Hvad består Livgarden af?
 6. Hvor høj skal man være som pige i Livgarden?
 7. Hvornår kom kvinder i Livgarden?
 8. Hvad er Livgardens motto?
 9. Er værnepligt frivilligt?

Hvor mange er I Livgarden?

Et vagthold består af ca. 80 værnepligtige gardere. Derudover består det af ca. 8 sergenter, der følger med garderne på vagt.

Kan kvinder være i Den Kongelige Livgarde?

I august 2017 var der tre kvinder blandt 300 værnepligtige. Ud af de i alt 894 personer, som var indkaldt til Livgarden med start i april, august og december det år, var 1,8 procent kvinder. Sidste år udgjorde kvinder 6,1 procent af de i alt 1140 personer, som blev indkaldt til værnepligt i Livgarden.

Hvad skal der til for at komme i livgarden?

Hvad kræver det?
 1. Alle kan blive værnepligtige i Hæren – du skal dog vurderes 'egnet' eller 'begrænset egnet' på Forsvarets Dag. Forsvarets Dag.
 2. Du skal være fyldt 18 år.
 3. Minimumshøjde - 175 cm. for mænd / 169 cm. kvinder.
 4. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Ca.

Hvad er Livgardens sol?

Blandt gardere – både dem i aktiv tjeneste og de, der har været - findes et stående udtryk: ”Livgardens sol går aldrig ned”. Udtrykket henviser til regimentsmærket, der viser en sol med Frederik III's initialer og ordene: ”Pro Rege et Grece”: for konge og folk.

Hvad består Livgarden af?

Den Kongelige Livgarde består i dag af to bataljoner, et vagtkompagni, Den Kongelige Livgardes Musikkorps og en regimentsstab. Den Kongelige Livgarde er placeret på henholdsvis Garderkasernen i Høvelte samt Livgardens Kaserne i København.

Hvor høj skal man være som pige i Livgarden?

Livgarden har ellers sidste år ændret på deres krav til minimums højde, så kvindelige rekrutter ikke længere behøver være 175 centimeter høje, men blot 169 centimeter.

Hvornår kom kvinder i Livgarden?

De første kvinder trak i livgardens uniform i 1999. Siden har omkring 150 kvinder klædt sig i den blå vagtuniform og bjørneskindshuen. I samme periode har over 15.000 mænd stået vagt ved Amalienborg, som del af Den kongelige Livgarde.

Hvad er Livgardens motto?

Livgardens motto er ”Pro Rege Et Grege” – For konge og Folk. Stabskompagni, 1. bataljon motto lyder ”Plus Ultra” – Ud over dette / længere ud.

Er værnepligt frivilligt?

Uanset hvilket nummer, du trækker, har du mulighed for at melde dig frivilligt og indgå aftale om værnepligt – faktisk er godt 99 % af alle værnepligtsaftaler i dag indgået frivilligt. En aftale om værnepligt giver dig størst mulig indflydelse på, hvor og hvornår du vil tage værnepligtsuddannelsen.