Table of Contents:

  1. Hvor mange kvindelige piloter er der i Danmark?
  2. Hvor mange kvindelige piloter?
  3. Kan man blive jagerpilot som kvinde?
  4. Hvor meget tjener en pilot i Danmark?
  5. Hvor mange tjener en pilot?

Hvor mange kvindelige piloter er der i Danmark?

Det er stadig således, at kvindelige pilot er i stærkt undetal. Vi vil tro at det i de fleste selskaber drejer sig om under 5% af piloterne er kvinder. Som sagt ser vi, efter vores mening, en trend at flere kvinder vælger uddannelsen og det er mit bud at der er en kvinde på stort set hvert pilothold i DK.

Hvor mange kvindelige piloter?

Inden for den kommercielle luftfart er kun hver 18. pilot kvinde på verdensplan ifølge de nyeste tal fra International Society of Women Airline Pilots.

Kan man blive jagerpilot som kvinde?

Henvendelse fra ung pige på 16 år om undersøgelse af mulighederne for anvendelse af kvinder i avancerede jagerfly (F- 16) samt ophævelse af den gældende dispensation fra ligebehandlingslovens § 2 i henhold til § 11 stk. 1, som medfører, at kvinder ikke kan anvendes som jagerpiloter.

Hvor meget tjener en pilot i Danmark?

38.800 kr./md. + 17% pension. Som nyuddannet pilot vil din løn være ca. 43.600 kr./md + 17% pension.

Hvor mange tjener en pilot?

Som udgangspunkt ligger lønnen for en færdiguddannet pilot på omkring kr. 43.600 om måneden.