Table of Contents:

  1. Hvor mange tager offentlig transport dagligt?
  2. Hvem tager mest offentlig transport?
  3. Hvor mange arbejder i transportbranchen?
  4. Hvad er bedst for miljøet bil eller fly?
  5. Hvor mange unge tager offentlig transport?
  6. Hvor mange danskere tager offentlig transport?
  7. Hvor mange tager bussen i Danmark?

Hvor mange tager offentlig transport dagligt?

Andelen af daglige bilister er 10 % i 20'erne – men 40 % i 30'erne. I hvilken grad anser du kollektiv transport (bus, tog, s-tog eller metro) for et reelt alternativ til f. eks.

Hvem tager mest offentlig transport?

Blandt de helt unge foretages særligt mange ture i bus, som passager i bil samt på cykel. Mellemgruppen mellem 30 og 59 år ligger sær- ligt højt på ture i personbil, men tilsvarende lavt i brugen af bus. Fra omkring 60-års alderen ses et fald i brugen af personbil og cykel, men en stigning i brugen af bus.

Hvor mange arbejder i transportbranchen?

Transport- og logistikbranchen: Virksomhedernes antal ansatte og lønomkostninger
VirksomhedScoreAntal ansatte
DFDS A/S4,907.791
GLS Denmark A/S4,71505
A.P. Møller-Mærsk A/S4,0380.220
DHL A/S3,31519

Hvad er bedst for miljøet bil eller fly?

Det koster til gengæld 234 kilo CO2 per person at tage turen med fly. - Sammenlignet med flyet er bilen helt sikkert mere klimavenlig - særligt hvis man fylder bilen op. Men bilen kan i udgangspunktet ikke konkurrere med bus og tog, fortæller Rasmus Markussen.

Hvor mange unge tager offentlig transport?

Ifølge analysen er det i dag (2019) 24 procent af de unge, der pendler til deres uddannelse i en bil. I 2010 var det blot 16 procent af de unge, der rejste med bil. Og samtidig er andelen af unge, der rejser med kollektiv transport, typisk bus eller tog, faldet fra 51 til 43 procent.

Hvor mange danskere tager offentlig transport?

i forhold til 2019. hvor der var 43,8 mio. passagerer.

Hvor mange tager bussen i Danmark?

Hvert år kører der næsten 76 mio. passagerer med de regionale busser, mens ca. 12 mio.