Table of Contents:

  1. Hvad er forskellen på anaerob og aerob træning?
  2. Hvad er lav aerob træning?
  3. Hvorfor falder min VO2 Max?
  4. Hvad er forskellene mellem anaerob effekt og anaerob kapacitet?
  5. Hvornår arbejder man aerobt?
  6. Hvad er lav aerob belastning?
  7. Hvad er lav aerob træning Garmin?
  8. Hvorfor falder ens kondital med alderen?
  9. Hvilke energiprocesser leverer energi til kroppens arbejde?
  10. Hvornår bruges anaerob?

Hvad er forskellen på anaerob og aerob træning?

Grundlæggende er der to typer af fysisk aktivitet, nemlig aerob træning, som er træning med ilt, og anaerob træning som er træning uden ilt.

Hvad er lav aerob træning?

Aerob træning handler om at forbedre kroppens evne til at producere energi med ilt – også kaldet aerob forbrænding. Når du forbedrer kroppens evne til at optage og arbejde med ilt, kan du arbejde i længere tid og i et højere tempo. Populært sagt hedder det sig, at din form, kondition eller udholdenhed er blevet bedre.

Hvorfor falder min VO2 Max?

Det er derfor i træningsøjemed vigtigt med et nøje kendskab til de træningsmetoder, der optimalt kan øge VO2max. En træningsinduceret forøgelse af VO2max antages generelt at afhænge af arbejdets intensitet , varighed og frekvens. Især synes kortvarig intens intervaltræning at have en gunstig effekt på VO2max.

Hvad er forskellene mellem anaerob effekt og anaerob kapacitet?

Træning af den anaerobe effekt betegnes produktionstræning (se side 24). Anaerob kapacitet er et udtryk for en per- sons største anaerobe energifrigørelse (primært nedbrydningen af glykogen til mælkesyre), der kan opnås ved arbejde til udmattelse.

Hvornår arbejder man aerobt?

Aerobt arbejde Musklernes energilager (glykogen (kulhydrat)) omsættes til arbejde, ved at der kommer mere ilt til musklerne, så mere glykogen kan forbrændes, så mere arbejde kan udføres. Musklerne bruger altså ilt (O2) til at udføre arbejdet og man kalder det derfor aerobt arbejde (aero = luft).

Hvad er lav aerob belastning?

Meget forenklet kan man sige, at når du løber ved lav intensitet (langsomt), så får din krop primært energi fra AEROBE processer – og når intensiteten er høj (du løber meget hurtigt), så kommer energien primært fra ANAEROBE processer.

Hvad er lav aerob træning Garmin?

Din træningsbelastning er for det meste lav aerob aktivitet. Det giver et solidt fundament og forbereder dig på at tilføje mere intens træning. Din træningsbelastning er for det meste høj aerob aktivitet. Disse aktiviteter hjælper med at forbedre laktattærsklen, VO2-max.

Hvorfor falder ens kondital med alderen?

Med alderen mister kroppen evnen til effektivt at optage ilt, hvorved konditallet vil falde – også selv om træningen er uændret gennem årene.

Hvilke energiprocesser leverer energi til kroppens arbejde?

Disse energiproducerende foregår ved at nedbryde fedt og kulhydrater i nogle små cellestrukturer i musklerne, der kaldes mitokondrier. Det er altså de energiprocesser, der omdanner ADP til ATP. De foregår ved hjælp af ilt (aerob), der tilføres musklerne via et hårfint netværk af blodårer, kaldet kapillærerne.

Hvornår bruges anaerob?

Det kaldes anaerob energiomsætning (anaerob = uden luft/ilt). Når kroppen skal arbejde eksplosivt ved fx styrkeløft eller sprint, har den brug for at omsætte energi så hurtigt, at energilagrene i musklerne bliver brugt uden brug af ilt (altså anaerobt arbejde).