Table of Contents:

 1. Kan man fyres under lønkompensation?
 2. Kan arbejdsgiver kræve Coronapas efter 1 februar?
 3. Kan man holde ferie under lønkompensation?
 4. Kan man tvinges til at afspadsere?
 5. Hvad er en hjemsendelse?
 6. Hvordan beregnes lønkompensation?
 7. Er Epidemiloven ophævet?
 8. Hvornår skal man ikke længere bruge coronapas?
 9. Kan man blive tvunget til at holde ferie?
 10. Kan jeg holde ferie når jeg er hjemsendt?
 11. Kan min chef bestemme hvornår jeg skal afspadsere?
 12. Hvornår er der vejrlig?
 13. Kan man hjemsendes uden løn?
 14. Hvordan udregnes beskæftigelsesgrad?

Kan man fyres under lønkompensation?

marts) (revideret) Svar 10-01-22: Det er en forudsætning for at kunne få lønkompensation, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, virksomheden modtager lønkompensation. Det gælder både ansatte, der er hjemsendt, og ansatte, der ikke er hjemsendt.

Kan arbejdsgiver kræve Coronapas efter 1 februar?

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg viser coronapas? Fra 1. februar 2022 er Covid-19 ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Den særlov, der gav arbejdsgivere lov til at kræve test eller coronapas af dig som medarbejder, er derfor ophørt.

Kan man holde ferie under lønkompensation?

Hvis du som lønmodtager er omfattet af lønkompensationsordningen, vil din arbejdsgiver nu - med 1 dags varsel - kunne tvinge dig til at afholde ferie. Loven gælder dog ikke for lønmodtagere, der har indgået aftale om lønnedgang som følge af covid-19. Den gælder heller ikke for elever, lærlinge og praktikanter.

Kan man tvinges til at afspadsere?

Du får som udgangspunkt ikke løn under afspadsering, da afspadsering fungerer som selve belønningen for dit overarbejde. Kan man tvinges til afspadsering? Ja, det er muligt for din arbejdsgiver at pålægge dig afspadsering af optjent overarbejde, medmindre andet er aftalt i din eventuelle overenskomst eller kontrakt.

Hvad er en hjemsendelse?

Hvis en virksomhed ikke kan beskæftige medarbejderne på grund af råvaremangel, maskinnedbrud, dårligt vejr og lignende, kan virksomheden sende medarbejderne hjem. Det er et grundlæggende princip, at der kan ske hjemsendelse af timelønnede medarbejdere ved force majeure.

Hvordan beregnes lønkompensation?

Medarbejdere, som virksomheden har opsagt inden indtræden i lønkompensationsordningen og som stadig er ansat, tæller med ved opgørelsen af det sam- lede antal medarbejdere, som de minimum 30 % skal beregnes af, men de kan ikke hjemsen- des på lønkompensation og tæller således ikke med i det antal medarbejdere, der ...

Er Epidemiloven ophævet?

Det er ikke tilfældet. Bekendtgørelsen ophæver formelt en række bekendtgørelser, der var udstedt efter den tidligere gældende epidemilov, herunder om mundbindskrav. Bekendtgørelsernes gyldighed ophørte dog allerede den 15. april 2021 som følge af overgangsbestemmelsen i den nye epidemilov.

Hvornår skal man ikke længere bruge coronapas?

Der er ikke længere krav om coronapas i Danmark. Dog kan der fortsat være ordninger med fremvisning af coronapas for besøgende på sygehuse samt for besøgende og ansatte på plejehjem og sociale tilbud med sårbare mennesker.

Kan man blive tvunget til at holde ferie?

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at holde ferie, hvis du ikke har optjent ferie, og derfor selv skal betale. Der er dog undtagelser, som fx hvis virksomheden holder ferielukket. Under særlige omstændigheder kan din arbejdsgiver give dig besked om at holde ferie med et kortere varsel.

Kan jeg holde ferie når jeg er hjemsendt?

Skal jeg afholde ferie- eller afspadseringsdage, når jeg er hjemsendt? Med trepartsaftalen af 10. december 2021 er det aftalt, at der ikke gøres brug af ferielovens mulighed for at varsle ferie med ned til 1 dags varsel.

Kan min chef bestemme hvornår jeg skal afspadsere?

Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, hvornår medarbejderen skal afspadsere. Dog skal arbejdsgiveren sørge for at varsle afspadseringen med det varsel, som er fastsat i overenskomsten. Altså er der for de fleste overenskomstmæssige krav om, hvor sent en medarbejder må få besked om afholdelse af afspadsering.

Hvornår er der vejrlig?

Hvornår er der vejrlig? Der er vejrlig, når vejret forhindrer dig i at udføre dit normale arbejde og din arbejdsgiver ikke kan anvise dig andet arbejde. Hvornår er det ikke vejrlig? Der er ikke vejrlig, hvis arbejdet standses fordi andre arbejdere er hjemsendt på grund af vejret/ vejrlig.

Kan man hjemsendes uden løn?

Hvis I sender dem hjem, efter at de er mødt på arbejde, skal de have løn for mindst 4 timer. Hvis I sender medarbejderne hjem pga. andre medarbejderes strejke, skal de ikke have løn. I kan hjemsende medarbejdere, der arbejder udendørs, uden løn, når vejrforholdene gør, at de ikke kan arbejde.

Hvordan udregnes beskæftigelsesgrad?

Beregning af beskæftigelsesgrad: Typisk vil der være tale om 40 (skoleuger) med en fast tjenesteplan tillagt et antal timer for arbejde i perioder, hvor skolen er lukket, samt i forbindelse med særlige arrangementer. Ved beregning af beskæftigelsesgrad er grundlaget et årligt timetal på 1676 timer for fuld tid.