Table of Contents:

  1. Hvor mange er kulturkristne i Danmark?
  2. Er Danmark kristen?
  3. Hvilken tro har vi i Danmark?
  4. Hvor mange danskere tror på noget?
  5. Hvad er kristendom i Danmark i dag?
  6. Hvad tror danskerne på?
  7. Hvor mange dansker er troende?

Hvor mange er kulturkristne i Danmark?

Det er kun hver femte dansker, der mener, at religion er meget vigtig i deres liv. Mange er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade, siger en ekspert. Det er ikke så tit, danskerne bliver spurgt om, hvorvidt religion er vigtig i deres liv.

Er Danmark kristen?

Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke. Denne særstatus vil regeringen bevare. Samtidig skal der selvfølgelig være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme."

Hvilken tro har vi i Danmark?

Folkekirken er Danmarks største trossamfund og tilhører den evangelisk-lutherske tro. Dette trosgrundlag refererer til den tyske præst Martin Luthers oprør mod den katolske kirke, hvor den danske kirke i 1536 gik fra at være katolsk til at blive protestantisk.

Hvor mange danskere tror på noget?

42 procent af danskerne tror på Gud. 28 procent tror, at Gud eksisterer. Næsten lige så mange er i tvivl (sp. 11 og 12)

Hvad er kristendom i Danmark i dag?

Kristendommen kom til Danmark omkring år 10-tallet afløstes den katolske kristendom af den evangelisk-lutherske, der siden da har været så godt som enerådende i Danmark. Kristendommen, der er verdens største religion, tæller i dag ca. 1.8 milliard mennesker.

Hvad tror danskerne på?

48 procent tror på en dybere mening med livet. 44 procent beder eller mediterer undertiden. 37 procent svarer, at de tror på Gud. 36 procent mener, at religion udgør en fare i Danmark i dag.

Hvor mange dansker er troende?

42 procent af danskerne tror på Gud. 28 procent tror, at Gud eksisterer. Næsten lige så mange er i tvivl (sp. 11 og 12)